اولین جشنواره دیمارک (با برگزاری مرکز سمینارهای کسب و کار ماهان)

بهانه بی بهانه : رابطه انضباط فردی و امور مالی
مقدماتی سه شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۸

بهانه بی بهانه : رابطه انضباط فردی و امور مالی پس از مطالعه زندگینامه مردان بزرگ به این نکته پی بردم که اولین نبردی که در آن پیروز شدند نبرد علیه خودشان بود. همه آنها…

ارائه ی نام تجاری یک خودروی کوچک توسط جنرال موتورز
مقدماتی دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸

ارائه ی نام تجاری یک خودروی کوچک توسط جنرال موتورز شرکت جنرال موتورز چندی پیش، بر روی اتومبیل جدید کوچک تولیدی اش، نام شورلت شِوِت Chevrolet Chevette گذاشت (یک نام کلیشه ای گسترش خطی). پس…