پرسش و پاسخ با مدیران ایده پرداز

استفاده از شبکه های اجتماعی برای اتصال معنی دار با…
مقدماتی پنجشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷

استفاده از شبکه های اجتماعی برای اتصال معنی دار با مشتری مدیران بازاریابی در شبکه های اجتماعی تاکید بیش از حدی روی چگونگی افزایش “لایک ها” و تعداد “فالوورها” در شبکه هایی همچون فیسبوک و…