ایده پردازان ۳۹(۲): شرکت بزرگ آی کن ۱درصد از سهم جهانی

دینامیت موفقیت : آن چیز بیشتر
مقدماتی یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت : آن چیز بیشتر بسیاری از مخترعان، قبل از برادران رایت، به اختراع هواپیما و پرواز نزدیک شده بودند. برادران رایت هم از همان روش و دستورالعمل پیشینیان بهره بردند، اما «چیز بیشتری»…

شناخت افراد کنترل گر: برگرداندن اتهام ها
مقدماتی یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷

شناخت افراد کنترل گر: برگرداندن اتهام ها اگر کسی به او مظنون شود او خودش را قربانی جلوه می دهد و به نحوی موذیانه دیگران را آشکارا به کاری متهم می کند که خود میخواسته…