دومین برنامه startup grind با برگزاری ماهان و ایده پردازان

همدلی باعث می‌شود کارکنان احساس کنند ارزشمندند
مقدماتی یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶

همدلی توانایی درک شرایط احساسی دیگران و مهارت تشخیص نحوۀ درست رفتار کردن با دیگران با توجه به واکنش‌های احساسی آن‌هاست. همدلی زمانی مصداق پیدا می‌کند که شنوندۀ خوبی باشیم و نیاز و خواستۀ دیگران…

آیا شما فردی کم رو در محل کار هستید؟
مقدماتی شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶

تمایل عمده افراد کم رو پرهیز از برخورد است، حتی به بهای تضیع حق‌شان. اگرچه پرهیز از برخورد، در اغلب اوقات مطلوب است، اما همواره نمی‌توان از آن اجتناب ورزید، افراد کم رو نه تنها…

نقش و کارکرد عزت نفس در سازمان
مقدماتی شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶

سازمان‌ها می‌توانند برای افزایش عزت نفس کارکنان شرایط مساعدی فراهم نمایند. در هر سازمانی لازم است فضایی ایجاد شود که عزت‌نفس کارکنان در آن پرورش یابد. در زمینه نقش و کارکرد عزت‌نفس در سازمان می‌توان…

کارکنان شاد چه خصوصیاتی دارند؟
مقدماتی شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶

خصوصیات کارکنان شاد تحقیقات  نشان می‌دهد اکثر افراد شاد دارای خصوصیات زیر هستند: این افراد به تمام اتفاقات در سازمان با دیدی مثبت نگاه می‌کنند از خودشان و سایرین انتظار بیش از حد و اغراق‌آمیز…