ایده پردازان ۳۷ (۱): از کارگاه چوب بری تا تجهیز شرکت ها

هدف های مرده ، شرکت های مرده ، کارمندان مرده
مقدماتی پنجشنبه ۶ دی ۱۳۹۷

هدف های مرده ، شرکت های مرده ، کارمندان مرده به اطرافتان بنگرید. چه می بینید؟ میلیون ها مرده ی متحرک که با ناامیدی به گذران زندگی ادامه میدهند. این دسته آدمها عملا مرده به…

دینامیت موفقیت : به دنبال مهم ترین شخص باشید
مقدماتی پنجشنبه ۶ دی ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت : به دنبال مهم ترین شخص باشید روزی که نگرش ذهنی مثبت را پیدا کنید، مهم ترین فرد را پیدا می کنید! او کیست؟ بله، مهم ترین فرد تا زمانی که دغدغه شما…