اولین startup grind ایران با برگزاری ماهان و ایده پردازان

هرگز برای دیگران سرپوش گذاری نکنید.
مقدماتی سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷

هرگز برای دیگران سرپوش گذاری نکنید بازیگر قانون بودن یعنی اینکه استانداردهای متعالی ای را برای خود تنظیم کرده اید، که دیگران این معیارها را ندارند. آنها به اندازه ی شما قطعا موفق نخواهند بود…

بازاریابی ویروسی (ارزش کاربردی ۱)
متوسط دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

ارزش کاربردی اگر می خواهید کسی را سوژه ی ساخت یک ویدئوی پرطرفدار کنید، “کن کرگ” احتمالا آخرین انتخاب تان است. مخاطب و سازنده ی خیلی از این ویدئوهای پر بیننده، نوجوان ها هستند.  ولی…

آواز شرکت دی.دی.آر! رقابت دیجیتال و تجربه مال
مقدماتی یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷

آواز شرکت دی.دی.آر! رقابت دیجیتال و تجربه مال بسیاری از افراد به دنبال این هستند که چگونه می توانند با استفاده از رسانه های دیجیتال، مخاطبان را به مال خود جذب کنند. به نظر می…

سنجیده صحبت کنید.
مقدماتی یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷

سنجیده صحبت کنید. باید برای کسب موفقیت و ارتقا مقام تصوری درست ایجاد کنید. باید عاقلانه، سنجیده، آزموده، مجرب و قابل اعتماد رفتار کنید. لحظاتی وجود دارند که بعد از طی مراحل دشوار انجام کارها…