ایده پردازان ۴۰(۲): یکتانت بزرگترین پلتفرم تبلیغاتی

چه موقع عدم قاطعیت بهتر از قاطعیت است؟
مقدماتی یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶

چه موقع عدم قاطعیت بهتر از قاطعیت است؟ در مطلب زیر با چند مثال توضیح دادیم که گاهی اوقات با عدم قاطعیت نتایج بهتری خواهیم گرفت، که قابل تعمیم به سازمان‌ها و افراد در موقعیت‌های…

چگونه احساس مهم بودن را در کارکنان ایجاد کنیم؟
مقدماتی یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶

چگونه احساس مهم بودن را در کارکنان ایجاد کنیم؟ هرکس نیاز دارد احساس کند فرد مهمی است. در گذشته مدیران با تحقیر کارکنان کارها را به انجام می‌رسانند. در حالی که امروزه این روند دگرگون…

پنج باور در یادگیری و آموزش کارکنان
مقدماتی شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶

پنج باور در یادگیری و آموزش کارکنان ۱. قبول این واقعیت که هر فرد می‌تواند یاد بگیرد: با قبول چنین اصلی، اعتقاد به این باور نادرست که به کارمندان مُسن و آمادۀ بازنشستگی، نمی‌توان مهارت‌های…

مدیران اثربخش ۸ ویژگی‌ را در خود توانمند می‌کنند
مقدماتی شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶

مدیران اثربخش ۸ ویژگی‌ را در خود توانمند می‌کنند اغلب صاحب‌نظران به این مهم توجه کرده‌اند که مهمترین عامل برای تغییر درک ضرورت تغییر است. اگر مدیران نیاز به تغییر را احساس کنند بخش اعظمی…

چگونه محیط کاری شاد داشته باشیم؟
مقدماتی شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶

چگونه محیط کاری شاد داشته باشیم؟ هر قدر ملتی شادتر باشد، احساس رفاه بیشتری دارد. براساس نظر متخصصان، شادترین مردم کسانی هستند که امیدها و آرزوهایشان بر پایه واقعیت استوار باشد. گاهی برای شاد بودن…

هنر انتقاد به شیوه‌ی سازنده
مقدماتی چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

هنر انتقاد کردن به شیوۀ سازنده مواجهه و انتقاد، روابط نزدیکی با هم دارند. مواجهه یا برخورد، مرحلۀ قبل از انتقاد است و هر دو عمل، بخشی از فرآیند تلاش جهت وادار کردن دیگران برای…

مقابلۀ فردی با فرسودگی شغلی
مقدماتی چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

مقابلۀ فردی با فرسودگی شغلی بهترین روش جهت اجتناب کارفرمایان از گرفتار کردن کارکنان به فرسودگی شغلی این است که به آن‌ها کمک نمایند تا در حد معقول، به اهداف خود برسند. در یک جمله،…

چگونه نقش زنان را در مدیریت و رهبری پررنگ کنیم؟
مقدماتی چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

مردان یا زنان، کدامیک در رهبری کارآمدترند؟ نقش زنان در کار تحت چه شرایطی پررنگ‌تر می‌شود و به سطح بهینه می‌رسد؟ در پاسخ به سؤال فوق باید گفت عوامل مؤثر در پررنگ‌تر کردن نقش زنان…