اولین startup grind ایران با برگزاری ماهان و ایده پردازان

توجیه نکنید و دلیل نیاورید
مقدماتی شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

توجیه نکنید و دلیل نیاورید دومین مسبب احساسات منفی، دلیل آوردن است. وقتی شما توجیه می کنید، می خواهید دلایل جامعه پسندی برای یک اقدام ضد اجتماعی ارائه دهید. برای اینکه کارتان را توجیه کنید…

تفاوت میان حقیقت و حقیقت درست را بشناسید.
مقدماتی شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

تفاوت میان حقیقت و حقیقت درست را بشناسید. هنگامی که مسلم شد شما هرگز دروغ نمی گویید و به هر طریقی، برای همکاران خود سرپوش گذاری نمی کنید، دیگر نیازی نخواهد بود آنقدر خوب و…

بازاریابی ویروسی (ارزش کاربردی ۳)
متوسط شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

اثر تخفیف ها تا کجا پیش می رود؟ “اریک اندرسون” و “دانکن سیمستر” دانشمندان بازاریابی،کنجکاو بودند بدانند که آیا ایده ی تخفیف به چشم مصرف کننده ها آن قدر قدرتمند است که فقط اعلام اینکه…