ایده پردازان ۳۴(۲):اکوسیستم استارتاپی با رشد کاریکاتوری

یک “وقت آزاد” در تقویم خود قرار دهید
مقدماتی سه شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۷

یک “وقت آزاد” در تقویم خود قرار دهید زیادیِ هر چیزی، حتی چیزهای خوب، بازهم زیاد است. صرف نظر از اینکه چقد اجتماعی هستید یا چقدر علاقه به وقت گذرانی با دیگران دارید، یک حالت…