ششمین استارتاپ گرایند با برگزاری ماهان و ایده پردازان

با پیاده روی آمادگی جسمانی خود را بالا ببرید
مقدماتی دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

با پیاده روی آمادگی جسمانی خود را بالا ببرید تنها راه ورزش کردن و بهره مند شدن از فوایدی که در مقاله قبل توضیح داده شد، دویدن نیست. اگر می خواهید فشار کمتری به خودتان…

بهانه بی بهانه : ارتباط نظم و انضباط با تناسب…
مقدماتی یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

بهانه بی بهانه : ارتباط نظم و انضباط با تناسب اندام “سر سختی ذهنی راجع به خیلی چیز هاست و توضیح دادن آن تقریبا مشکل است. لازمه سرسختی ذهنی فداکاری و از خودگذشتگی است. همچنین…