ایده پردازان ۳۷ (۱): از کارگاه چوب بری تا تجهیز شرکت ها

گاو بنفش: بازاریابان انبوه از محاسبه متنفرند
مقدماتی پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷

گاو بنفش : بازاریابان انبوه از محاسبه متنفرند البته بازاریابان، بی واسطه و مستقیم میدانند که محاسبه، کلید موفقیت است. اینکه بدانند چه می کنند و چه چیز بهتر و موثرتر است و کار را…

واقعیت مجازی ، تهدید بعدی برای محتاطان دنیای گذشته
مقدماتی چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

واقعیت مجازی ، تهدید بعدی برای محتاطان دنیای گذشته پیشرفت دیگری وجود دارد که شاید بیش از هر چیز دیگری که تاکنون در موردش بحث کرده ایم، تغییرات عمده در جامعه ایجاد کند. این وقتی…

دینامیت موفقیت: نگرش مثبت ،ثروت جذب می کند
مقدماتی چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت: نگرش مثبت ،ثروت جذب می کند هرکس استعدادهای متعددی برای پیروزی بر مشکلات دارد! جالب است یادآور شویم که زندگی هرگز مردم را دست بسته رها نمی کند. اگر زندگی، ما را با مشکلی…