قدر زندگی را بدانید!

۷ مزیت برنامه ریزی، که مانع از عملکرد ضعیف میشود
مقدماتی چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷

۷ مزیت برنامه ریزی، که مانع از عملکرد ضعیف می شود در زمینه ی فرمول موفقیت به یک نکته توجه داشته باشید: “برنامه ریزی از قبل مانع از عملکرد ضعیف می شود.” “برنامه ریزی درست…

بازاریابی محتوایی: شکار یک مخاطب
مقدماتی چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷

بازاریابی محتوایی: شکار یک مخاطب خوشبختانه، تاکنون شما دریافته اید که نشردهی Publishing زنده است؛ به عبارت دیگر، انتشارات هرگز تاکنون چنین قدرتمند نبوده است. چیزی که در حال منسوخ شدن است، مدل کسب و…

برندسازی شخصی: تصویر شخصی‌تان را جلا بدهید
متوسط چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷

برندسازی شخصی: تصویر شخصی‌تان را جلا بدهید تصویر شخصی شما یعنی چه می‌گویید، چطور می‌گویید و وقتی آن را می‌گویید، چه ظاهری دارید؛ یعنی همه‌ی راه‌های معرفی خودتان. افراد موفق همه این را می‌دانند که…

به جای رقابت ، بر ارزش آفرینی تمرکز کنید
مقدماتی سه شنبه ۸ آبان ۱۳۹۷

به جای رقابت، بر ارزش آفرینی تمرکز کنید هرچه سازمانها بیشتر روی تطابق با رقابت و رقبایشان تمرکز کنند، و هرچه بیشتر تلاش کنند که به مزیت های آنها دست یابند یا از آنها بگذرند،…