ایده پردازان ۲۷(۲): چرا سایتم فروش نداره؟

حرکت جایگزینی
مقدماتی پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷

حرکت جایگزینی وقتی هیجانات متناقضی را در خود احساس می کنید، ممکن است سرگرم حرکاتی شوید که هیچ ربطی به مقاصد فعلی شما ندارند. این رفتارها اغلب خود به خود انجام می شودند و برای…

از واژه های “لطفا” و “متشکرم” استفاده کنید.
مقدماتی پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷

در ادامه ی آنچه در مورد موفقیت در بازار کار گفته شد؛ امروز یکی دیگر از عوامل موثر بر موفقیت را بررسی می کنیم. از واژه های “لطفا” و “متشکرم” استفاده کنید. شاید شما تصور…