اولین startup grind ایران با برگزاری ماهان و ایده پردازان

بهانه بی بهانه : تمرین بخشیدن دیگران
مقدماتی یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

بهانه بی بهانه : تمرین بخشیدن دیگران اوج انضباط فردی در رشد معنوی، تمرین بخشش است. قانون بخشش می گوید: «میزان سلامت روانی و عاطفی شما به اندازه ای است که بتوانید هر کسی را…

 قدرت بیان: راه های شروع سخنرانی
مقدماتی یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

 قدرت بیان: راه های شروع سخنرانی به اتفاقات جاری اشاره کنید برای شروع سخنرانی با توضیح دادن یا اثبات کردن موضوع صحبت تان از اخبار صفحه اول روزنامه ها استفاده کنید. می توانید یک نسخه…

قدرت زمان : جلسه های کاری متعدد و بیهوده
مقدماتی شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

قدرت زمان : جلسه های کاری متعدد و بیهوده اکثر جلسات کاری یا نشست های بی هدفی که بدون دستور کار، جهت گیری با نتیجه گیری تشکیل می شوند باعث اتلاف وقت بسیار زیادی می شوند….

چند توصیه برای داشتن خواب کوتاه
مقدماتی شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

چند توصیه برای داشتن خواب کوتاه نگرشی مثبت داشته باشید وقتی تصمیم می گیرید در طول روز و در فواصل مختلف چند دقیقه بخوابید، در مورد این تصمیم تان عذاب وجدان نداشته باشید و احساس…

بهانه بی بهانه : آرامش ذهنی و نظم فردی
مقدماتی شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

بهانه بی بهانه : آرامش ذهنی و نظم فردی “مردم برای این که وضعیت خود را بهتر کنند نگران هستند. اما حاضر نیستند خودشان را تغییر بدهند. به همین دلیل گرفتار باقی می مانند. کسی که…