اولین startup grind ایران با برگزاری ماهان و ایده پردازان

برندسازی شخصی : شبکه های اجتماعی تان را شخصی کنید
مقدماتی یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

برندسازی شخصی : شبکه های اجتماعی تان را شخصی کنید اولین برداشتی که در اینترنت از شما می شود بسیار شبیه اولین برداشتی است که در برخورد حضوری از شما می شود، بنابراین خوب است…

این خودروی “اولدزموبیل” پدر شما نیست
مقدماتی یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

این خودروی “اولدزموبیل” پدر شما نیست مثال همیشگی شکست گسترش یک نام تجاری، مثل اولدزموبیل است. چه کسی می تواند جمله ی: “این اولدزموبیل پدر شما نیست؟” را فراموش کند؟ این برنامه ی بازاریابی بر…