اولین startup grind ایران با برگزاری ماهان و ایده پردازان

جایگاهی که نام تجاری شما درذهن مخاطب دارد را بپذیرید
مقدماتی سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

جایگاهی که نام تجاری شما در ذهن مخاطب دارد را بپذیرید اصول اساسی یک برنامه ی تبلیغاتی موفق با پذیرش شروع می شود. ابتدا جایگاهی که نام تجاری شما در ذهن مخاطب دارد را بپذیرید،…

بهانه بی بهانه : عادت های کلیدی جهت حفظ سلامتی
مقدماتی سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

بهانه بی بهانه : عادت های کلیدی جهت حفظ سلامتی محققان در مطالعات مختلف و برنامه ریزی شده که هزاران نفر از بیش از بیست کشور دنیا در آن پوشش داده شده اند به این…

قدرت زمان : جرات حرکت رو به جلو
مقدماتی سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

قدرت زمان : جرات حرکت رو به جلو تصمیم گیری مستلزم شجاعت است چون همراه با هر تصمیمی حتما تردید و احتمال شکست وجود دارد. ولی اگر کسی مایل نباشد در زمانی که تضمینی برای موفقیت…

قدرت بیان : تمرین تنفسی برای بدست آوردن آرامش
مقدماتی دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

قدرت بیان : تمرین تنفسی برای بدست آوردن آرامش درست قبل از سخنرانی می توانید با چند نفس عمیق خودتان را آرام و برای ارائه یک سخنرانی بی نظیر آماده کنید. من بهترین فرمول برای…

بهانه بی بهانه : ارتباط سلامت و انضباط فردی
مقدماتی دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

بهانه بی بهانه : ارتباط سلامت و انضباط فردی «احترام به خود ریشه انضباط است؛ عزت نفس زمانی رشد می کند که بتوانید به خودتان نه بگویید.»  آبرا هام جاشوآ هشل در حال حاضر در…