اجلاس مدیران عامل ارشد و رهبران کسب و کار ماهان سال ۹۷

دینامیت موفقیت : با کتاب خواندن به سوی موفقیت حرکت…
مقدماتی شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸

دینامیت موفقیت : با کتاب خواندن به سوی موفقیت حرکت کنید  در خلال مطلب وب سایت ایده پردازان ما به شما کتاب های خود یار فراوانی را معرفی می کنیم که تجربه ثابت کرده است…

قدرت زمان : مکالمات بیهوده را کمتر و کمتر کنید
مقدماتی شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸

قدرت زمان : مکالمات بیهوده را کمتر و کمتر کنید یکی از بزرگترین اتلاف کننده ها یا صرفه جویان وقت بر حسب آنکه چطور با آن برخورد کنید گفتگو و بحث با همکاران و کارمندان…

دینامیت موفقیت : بیدار کردن غول خفته درون
مقدماتی جمعه ۱۶ فروردین ۱۳۹۸

دینامیت موفقیت : بیدار کردن غول خفته درون شما مهم ترین فرد زنده هستید. لحظه ای بایستید و به خودتان فکر کنید. در تاریخ، هیچ کس دقیقا مثل شما نبوده است و از این به…

استرس تان را در مورد مدیریت زمان ، کاهش دهید!
مقدماتی جمعه ۱۶ فروردین ۱۳۹۸

استرس تان را در مورد مدیریت زمان ، کاهش دهید! حدود ۵۰۰ نفر از افراد شاغل توسط موسسه ی تحقیقات نظرسنجی مورد پرسش قرار گرفتند. نتیجه ی این تحقیق در ماهنامه ی ما، زندگی تان…