اولین جشنواره دیمارک (با برگزاری مرکز سمینارهای کسب و کار ماهان)

قدرت زمان : راهی تضمین شده برای ثروتمند شدن
مقدماتی شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

قدرت زمان : راهی تضمین شده برای ثروتمند شدن بعضی مواقع میان سخنرانی هایم به حضار می گویم چه کسانی دوست دارند فرمول تضمین شده ثروتمند شدن را بشنوند. بدون استثناء همه جواب مثبت می…

قدرت زمان : رهبران بزرگ کسانی هستند که مطالعه می…
مقدماتی جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

قدرت زمان : رهبران بزرگ کسانی هستند که مطالعه می کنند حداقل روزی یک ساعت در حوزه مورد علاقه تان مطالعه کنید. یک ساعت مطالعه در روز تقریبا مساوی است با خواندن یک کتاب در…