پرسش و پاسخ با مدیران ایده پرداز

تیم کوک و ده قانون موفقیت او (۱)
مقدماتی دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷

تیم کوک و ده قانون موفقیت او در اکتبر ۲۰۱۱، استیو جابز مدیر عامل اجرایی ستودنی و یکی از بنیانگذاران اپل، درگذشت. با درگذشت وی، اپل شیوه جدیدی از رهبری را تجربه کرد، شیوه ای…