اجلاس مدیران عامل ارشد و رهبران کسب و کار ماهان سال ۹۷ (۲)

بهانه بی بهانه : استفاده از قانون گُوِه
مقدماتی یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

بهانه بی بهانه : استفاده از قانون گُوِه راه رسیدن به استقلال مالی این است که قانون پارکینسون را بشکنید. شما می توانید با تمرین کردن «اصل گوه» در تمام طول زندگی تان این کار را…

قدرت زمان : افکار خود را روی کاغذ پیاده کنید
مقدماتی یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

قدرت زمان : افکار خود را روی کاغذ پیاده کنید فرم ساده ای برای مدیریت پروژه تهیه کنید. خوشبختانه به دلیل اهمیت مدیریت پروژه کتاب ها، کتابچه های تمرین، فرم های برنامه ریزی و برنامه…

چگونگی برطرف کردن مشکل اهمال کاری (۲)
مقدماتی شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

چگونگی برطرف کردن مشکل اهمال کاری (۲) وقت بیشتری را صرف بازی کردن کنید برخی از افراد وقتی تحت فشار کارهای انجام نشده شان قرار می گیرند، خودشان را تنبیه می کنند. همه ی بازی…

قدرت زمان : لیست تمام کارها را تهیه کنید
مقدماتی شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

قدرت زمان : لیست تمام کارها را تهیه کنید ابتدا از هر کار، اقدام یا فعالیتی که باید انجام شود لیستی مدون تهیه کنید. کوچک ترین کار ها هم باید نوشته شوند. هر اندازه بیشتر…

بهانه بی بهانه : فرمول یک درصد برای پس انداز
مقدماتی جمعه ۲۳ فروردین ۱۳۹۸

بهانه بی بهانه : فرمول یک درصد برای پس انداز قبلا گفته می شد که اگر ده درصد هر درآمدتان را از اولین چک حقوقی تان تا زمان بازنشستگی پس انداز کنید اگر ثروتمند نشوید…