ایده پردازان ۴۱ آچاره و اوبار، اقتصاد بیمار است مشکلاتی که حل نمی شود

قدرت زمان : در باشگاه های مطالعه عضو شوید
مقدماتی دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

قدرت زمان : در باشگاه های مطالعه عضو شوید عضو گروه ها یا باشگاه های کتابخوانی در حوزه تخصصی تان شوید. وقتی عضو باشگاهی می شوید اغلب اوقات همراه فرم تقاضانامه سه یا چهار کتاب…

بهانه بی بهانه : تعیین الگوی مناسب
مقدماتی دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

بهانه بی بهانه : تعیین الگوی مناسب آلبرت شوایتزر می گوید: «باید در مکتب الگوها به افراد آموزش بدهید. زیرا در هیچ مکتب دیگری چیزی نمی آموزند.» بیشترین نفوذی که روی فرزندان خود دارید الگویی…