اجلاس مدیران عامل ارشد و رهبران کسب و کار ماهان سال ۹۷ (۲)

بهانه بی بهانه : پیامدها در مدیریت زمان 
مقدماتی چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

بهانه بی بهانه : پیامدها در مدیریت زمان  یکی از مهم ترین واژه ها در مدیریت زمان، واژه «پیامد» است. اهمیت کارها به اندازه ی پیامدهای جدی بالقوه ای است که انجام دادن یا انجام…

قدرت زمان : تهیه نمودن یک تصویر از پروژه
مقدماتی چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

قدرت زمان : تهیه نمودن یک تصویر از پروژه یکی از مهم ترین روش ها برای طراحی و مدیریت پروژه «تابلو داستان» نامیده می شود. این تکنیک ابتدا توسط شرکت والت دیزنی برای طراحی کارتون…

برندسازی شخصی : رنگ مناسب خودتان را انتخاب کنید
مقدماتی سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸

برندسازی شخصی : رنگ مناسب خودتان را انتخاب کنید شما می خواهید یک برند شوید پس باید رنگ مناسب خودتان را انتخاب کنید. شما می توانید از رنگ مورد علاقه تان برای بازاریابی استفاده کنید….

بهانه بی بهانه : برنامه استراتژیک فردی
مقدماتی سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸

بهانه بی بهانه : برنامه استراتژیک فردی در برنامه ریزی استراتژیک شرکتی، تمرکز اصلی روی افزایش «بازگشت نقدینگی» است. نقدینگی در یک تجارت مبلغ پولی تعریف می شود که توسط صاحبان آن تجارت در آن…

برای صرفه جویی در زمان ، کارها را به دیگران واگذار کنید
مقدماتی دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

برای صرفه جویی در زمان ، کارها را به دیگران واگذار کنید یکی از راه ها برای صرفه جویی در زمان ، واگذار کردن کارها به دیگران است. خیلی ها تصور می کنند که فقط…

بهانه بی بهانه : مدیریت زمان و انضباط فردی 
مقدماتی دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

بهانه بی بهانه : مدیریت زمان و انضباط فردی  «اگر بر نفس تان غلبه نکنید نفس تان بر شما غلبه خواهد کرد.» ناپلئون هیل شاید هیچ حوزه ای از زندگی تان نباشد که در آن…