ایده پردازان ۳۹(۲): شرکت بزرگ آی کن ۱درصد از سهم جهانی

۳ عامل مهم در ارتباط با مدیریت زمان و عزت نفس
مقدماتی شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

۳ عامل مهم در ارتباط با مدیریت زمان و عزت نفس سه عاملی که در ارتباط با مدیریت زمان باید مورد توجه قرار گیرند: تعیین ارزش ها تلاش برای کنترل زندگی دانستن خواسته ها انطباق…

دینامیت موفقیت : با دادن سرمشق انگیزه ایجاد کنید
مقدماتی جمعه ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت : با دادن سرمشق انگیزه ایجاد کنید یک مدیر فروش موفق می داند که تأثیرگذارترین وسیله برای انگیزه دادن به فروشنده اش، این است که حین کار، برایش سرمشق یا الگویی قرار دهد….

واکنش های خود را در مقابل پول بیازمایید
مقدماتی جمعه ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

واکنش های خود را در مقابل پول بیازمایید برای درک این موضوع که در مقابل مسائل مالی چه عکس العملی دارید، در اینجا یک امتحان کوچک آورده شده است. در یک مسابقه ی تلویزیونی به…

بهانه بی بهانه : کار درست را انجام بدهید
مقدماتی جمعه ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

بهانه بی بهانه : کار درست را انجام بدهید هر وقت طوری رفتار کنید که با ارزش هایتان هماهنگ باشد احساس خوبی در مورد خودتان پیدا می کنید. وقتی ارزش هایتان را نادیده می گیرید در…

برنامه دادن به ذهن ناخودآگاه برای مدیریت زمان
مقدماتی جمعه ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

برنامه دادن به ذهن ناخودآگاه برای مدیریت زمان معلم دیگران باشید در ادامه ی مقاله ی تکنیک های ذهنی مدیریت زمان، شیوه بعدی برای برنامه دادن به ذهن ناخوداگاه این است که تصور کنید از…

دینامیت موفقیت : نامه ای که زندگی را بهتر کرد
مقدماتی پنجشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت : نامه ای که زندگی را بهتر کرد هر کس که نامه ای می نویسد، به وسیله تلقین، بر سطح نیمه هوشیار ذهن دریافت کننده نامه تأثیر می گذارد و البته می دانیم…

بهانه بی بهانه : آینه درونی شما
مقدماتی پنجشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷

بهانه بی بهانه : آینه درونی شما خودانگاره شما مانند آینه درونی شماست. یک بخش شخصیت شما خودانگاره تان است. خودانگاره یعنی اینکه خودمان را چطور می بینیم و در مورد خودمان چه فکری می کنیم….