گاو بنفش : بازاریابی برجسته

کبوتر نامه بر خوش خبر باشید
مقدماتی پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷

کبوتر نامه بر احساسات خوش کبوتران نامه بر از یک سابقه تاریخی طولانی برخوردارند. گفته می شود که این کبوتران نامه بر تاکنون جان بسیاری را از مرگ نجات داده اند. گفته می شود در…

برندسازی شخصی: شخصیت و ارزش‌ها
متوسط پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷

برندسازی شخصی: شخصیت و ارزش‌ها فیلتر بعدی برای کارفرماها، شخصیت و ارزش‌هاست: هردوی این‌ها باید با فضای کاری که کارفرما برای شما ایجاد کرده تناسب داشته باشد. شما دنبال کارفرمایی هستید که سبکش با شخصیت…

عامل «شخص شما»
متوسط چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷

عامل «شخص شما» وقتی مسئله محقق شدن هدف مطرح می‌شود؛ اهداف‌تان نیستند که باید رویشان کار شود، بلکه شما هستید که باید روی خودتان کار کنید. دانستن این مسئله بسیار مهم است. باید بدانید که…

همیشه برای بهتر شدن تلاش کنید، اما کمال گرا نباشید!
مقدماتی چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷

همیشه برای بهتر شدن تلاش کنید، اما کمال گرا نباشید! کاربرد این عقیده در بسیاری از جنبه های زندگی به خصوص در خانه و در رابطه با احساس ناراحتی و درماندگی متداول ناشی از حس…

تعریف کنید ، نه چاپلوسی
مقدماتی چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷

 تفاوت میان تعریف و حسن جویی و چاپلوسی بچه ها متخصص آنند که آنچه را می خواهند به دست آورند. روی زانوان پدرشان می نشینند و میگویند: «بابا، چقدر تو خوب هستی. می دانم عروسک…

برندسازی شخصی: کارفرماهای احتمالی را پیدا کنید
متوسط چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷

برندسازی شخصی: کارفرماهای احتمالی را پیدا کنید شناسایی کارفرماهای احتمالی یکی از مراحل فرآیند جست‌وجوی کار است. محل کار آرمانی شما کجاست؟ اگر شغل نداشته باشید ممکن است به آسانی در دام «هر شغلی باشد…

۱۰ نکته برای هدف‌گذاری – قسمت دوم
متوسط سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷

۱۰ نکته برای هدف‌گذاری – قسمت دوم در قسمت اول ۱۰ نکته برای هدف‌گذاری پنج مورد از آن نکات را نام بردیم. در ادامه این مقاله می‌توانید پنج مورد دیگر نکات مهم در هدف‌گذاری را…

چطور شوخی های دوستانه بکنیم
مقدماتی سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷

چگونه لطیفه های دوستانه بگوییم عشاق عباراتی را در گوش یکدیگر به نجوا می گویند که جز برای خودشان برای هیچ کس معنا و مفهوم ندارد. دوستان هم گاه حرفهایی می زنند که دیگران از…