اولین جشنواره دیمارک (با برگزاری مرکز سمینارهای کسب و کار ماهان)

هنگامی که کالایی جدید می خرید، کالای قدیمی را ببخشید
مقدماتی چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۷

هنگامی که کالایی جدید می خرید، کالای قدیمی را ببخشید اجرای این روش در زندگی انفرادی آسان است. اما چنانچه با همسر یا هم اتاقی زندگی می کنید، اجرای این روش مشکل تر می شود…