اجلاس مدیران عامل ارشد و رهبران کسب و کار ماهان سال ۹۷

آنچه در کوتاه مدت می خواهید، شناسایی کنید!
مقدماتی دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

در ادامه ی آنچه در مورد موفقیت در بازار کار گفته شد؛ امروز یکی دیگر از عوامل موثر بر موفقیت را بررسی می کنیم. آنچه در کوتاه مدت می خواهید، شناسایی کنید. کوتاهی کوتاه مدت…