ایده پردازان ۴۳: همه چیز جذب سرمایه نیست !!

از خوب به عالی: اعتقاد تزلزل‌ناپذیر درمیان حقایق ناخوشایند
مقدماتی پنجشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷

از خوب به عالی : اعتقاد تزلزل ناپذیر در میان حقایق ناخوشایند وقتی شرکت پروکتر و گمبل در زمینه ی صنعت محصولات کاغذی، در دهه ی ۱۹۶۰، پیشتاز شد، شرکت اسکات پیپر (که در آن…