اولین جشنواره دیمارک (با برگزاری مرکز سمینارهای کسب و کار ماهان)

از خوب به عالی: معیار اقتصادی شما چیست؟
مقدماتی یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷

از خوب به عالی: معیار اقتصادی شما چیست؟ همانطور که تا اینجا متوجه شدیم، شرکت های رهسپار تعالی، اغلب از صنایع خیلی معمولی، درآمدهای چشمگیری ایجاد کردند. در همان زمان که نرخ سود سهام بانک…

از خوب به عالی: اعتقاد تزلزل‌ناپذیر درمیان حقایق ناخوشایند
مقدماتی پنجشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷

از خوب به عالی : اعتقاد تزلزل ناپذیر در میان حقایق ناخوشایند وقتی شرکت پروکتر و گمبل در زمینه ی صنعت محصولات کاغذی، در دهه ی ۱۹۶۰، پیشتاز شد، شرکت اسکات پیپر (که در آن…