ششمین استارتاپ گرایند با برگزاری ماهان و ایده پردازان

ازخوب به عالی :  شتاب دهنده تکنولوژی
مقدماتی پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷

ازخوب به عالی :  شتاب دهنده تکنولوژی چگونه یک شرکت مدرن تازه تاسیس (فروشگاه اینترنتی دراگ استور دات کام) با تکنولوژی اینترنتی سهم بازار شرکتی با سابقه (والگرینز) را می گیرد؟ ولی آن شرکت بزرگ…

از خوب به عالی : فهرست کارهایی که نباید انجام‌دهید
مقدماتی سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

از خوب به عالی : فهرست کارهایی که نباید انجام دهید اغلب ما، افرادی پرمشغله هستیم، و زندگی نامنظمی داریم. ما فهرستی از کارهایی که باید انجام دهیم داریم که به طور دائم بیشتر می…