از خوب به عالی :اراده‌ی تزلزل ناپذیر مدیران سطح پنجم

کارمندان بدقلق: چهار مرحله برای پاسخگو بودن افراد
مقدماتی پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۹۷

کارمندان بدقلق: چهار مرحله برای پاسخگو بودن افراد   مرحله ۱: پیش نویس توافق نامه در یک سند مکتوب، کارمند و مدیری که این کارمند به او پاسخگو است، اهداف و مقاصد کارمند را بر…

کارمندان بدقلق: راز پاسخگو دانستن افراد
مقدماتی چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۹۷

کارمندان بدقلق: راز پاسخگو دانستن افراد پاسخگو دانستن کارکنان بابت اقدامات خود یکی از کلافه کننده ترین وظایف مدیر محسوب می شود. تمایل بر این است که یا آسان ترین راه در پیش گرفته شود…

کارمندان بدقلق: اصلا کاری نکنید؛ همانجا بنشینید
مقدماتی دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷

کارمندان بدقلق : اصلا کاری نکنید؛ همانجا بنشینید یکی از کارمندان با عصبانیت وارد دفتر کار شما می شود و از معاون جدید شکایت می کند. او به شدت برافروخته است و شما نمی دانید…

کار باید برای اهدافی والاتر از اهداف مادی انجام شود!
مقدماتی یکشنبه ۴ آذر ۱۳۹۷

کار باید برای اهدافی والاتر از اهداف مادی انجام شود! کار جوهره ای است که ابتدا در دنیای مادی وجود، اما گروه فرچون اعتقاد دارد: “کار باید برای هدف والاتری نسبت به جنبه های مادی…