دومین برنامه startup grind با برگزاری ماهان و ایده پردازان

کارمندان بدقلق: نگرانی ناشی از بازنگری عملکرد
مقدماتی پنجشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۷

کارمندان بدقلق: نگرانی ناشی از بازنگری عملکرد جدا از اسکیت بازهای نمایش المپیک و هنرپیشه های نامزد جایزه ی اسکار، افراد اندکی بی صبرانه در انتظار این هستند که عملکرد شغلی شان در کانون توجه…

کارمندان بدقلق: فهرستی برای انجام یک گفتگوی تادیبی (۲)
مقدماتی چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

کارمندان بدقلق : فهرستی برای انجام یک گفتگوی تادیبی (۲) از کارمند برای تغییر تعهد بگیرید موافقت آن کارمند را برای بهبود رفتارش جویا شوید. وقتی به شیوه ای آرام و حرفه ای کاستی های…

کارمندان بدقلق: فهرستی برای انجام یک گفتگوی تأدیبی (۱)
مقدماتی سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷

کارمندان بدقلق: فهرستی برای انجام یک گفتگوی تأدیبی (۱) تقریبا بدون شک یک یا چند نفری که زیر دست شما هستند، به شیوه ای، غیر قابل قبول عمل خواهند کرد. کارگری که پیاپی تاخیر دارد،…

چه کسی تغییر را کشت : پلیس ویژه و سهامداران
مقدماتی دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷

پلیس ویژه و سهامداران کارآگاه مک نالی برای ملاقات با کارکنان در اتاق کنفرانسی نزدیک پشت ساختمان می رفت. او میدانست در هر شرکتی سهامدارانی وجود دارند و از خودش دلسرد شده بود که فراموش…