ایده پردازان ۳۹(۲): شرکت بزرگ آی کن ۱درصد از سهم جهانی

کارمندان بدقلق: نگرانی ناشی از بازنگری عملکرد
مقدماتی پنجشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۷

کارمندان بدقلق: نگرانی ناشی از بازنگری عملکرد جدا از اسکیت بازهای نمایش المپیک و هنرپیشه های نامزد جایزه ی اسکار، افراد اندکی بی صبرانه در انتظار این هستند که عملکرد شغلی شان در کانون توجه…