اولین جشنواره دیمارک (با برگزاری مرکز سمینارهای کسب و کار ماهان)

ازخوب به عالی :  شتاب دهنده تکنولوژی
مقدماتی پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷

ازخوب به عالی :  شتاب دهنده تکنولوژی چگونه یک شرکت مدرن تازه تاسیس (فروشگاه اینترنتی دراگ استور دات کام) با تکنولوژی اینترنتی سهم بازار شرکتی با سابقه (والگرینز) را می گیرد؟ ولی آن شرکت بزرگ…

از خوب به عالی : فهرست کارهایی که نباید انجام‌دهید
مقدماتی سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

از خوب به عالی : فهرست کارهایی که نباید انجام دهید اغلب ما، افرادی پرمشغله هستیم، و زندگی نامنظمی داریم. ما فهرستی از کارهایی که باید انجام دهیم داریم که به طور دائم بیشتر می…

از خوب به عالی: پایبندی متعصبانه به مفهوم خارپشتی
مقدماتی یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

از خوب به عالی: پایبندی متعصبانه به مفهوم خارپشتی شرکت پیتنی بوز حدود چهل سال را در جایگاه راحت و امن یک شرکت انحصاری سپری کرد. این شرکت به خاطر ارتباط نزدیکی که با شرکت…

از خوب به عالی:درک واقعی؛ نه اعتماد به نفس کاذب
مقدماتی پنجشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

از خوب به عالی:درک واقعی؛ نه اعتماد به نفس کاذب در اینجا می خواهیم در مورد تفاوت های بین وضعیت های “ما قبل خارپشتی” و “مابعد خارپشتی” صحبت کنیم. وقتی ما وضعیت شرکت هایی هم…