از خوب به عالی :اراده‌ی تزلزل ناپذیر مدیران سطح پنجم

کارمندان بدقلق: چگونه با رفتارهای بدقلق برخورد کنیم؟
مقدماتی دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷

کارمندان بدقلق: چگونه با رفتارهای بدقلق برخورد کنیم؟ بدقلق ترین فرد سازمان خود را به یاد بیاورید. بله، همان کسی که به محض خواندن این کلمات به ذهن شما خطور کرد. شاید همان خانمی است…

کارمندان بدقلق: نیازها و مسائل خاص را بشناسید
مقدماتی یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷

کارمندان بدقلق : نیازها و مسائل خاص را بشناسید آنچه وارد یک درگیری می کنیم، سوء ظن، خشم، عقیده ی راسخی که نمی توانیم بدست آوریم، ممکن است تعارض را به جهاتی سوق دهد که…