از خوب به عالی :اراده‌ی تزلزل ناپذیر مدیران سطح پنجم

کارمندان بدقلق: عواقب درگیری های سازمانی را در نظربگیرید
مقدماتی پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷

کارمندان بدقلق: عواقب درگیری های سازمانی را در نظر بگیرید پس از اینکه در یک تعارض سطح پایین درگیر شدید، مکث کنید و از خودتان بپرسید اگر شما در این اختلاف عقیده برنده شوید، برای…

چه کسی تغییر را کشت:مضنون پنجم ارتباطات
مقدماتی چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷

چه کسی تغییر را کشت:مضنون پنجم ارتباطات چند دقیقه بعد از رفتن پکس، کلر ارتباطات به آرامی به در اتاق کنفرانس کوبید و وارد شد. مک نالی ایستاد و گفت: “سلام، من کارآگاه مک نالی…

کارمندان بدقلق: چه وقت باید از دعوا کنار کشید؟
مقدماتی چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷

کارمندان بدقلق : چه وقت باید از دعوا کنار کشید؟ دنیس، نماینده ی فروش، و نانسی، مدیر بازاریابی، مشغول فریاد کشیدن بر سر همدیگرند. جر و بحث آنها ریشه در شکایت یکی از مشتریان دارد….

چه کسی تغییر را کشت:مضنون چهارم گروه تغییر
مقدماتی سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷

مظنون شماره ی چهارم: گروه مدیریت تغییر کارآگاه مک نالی دفتر یادداشت کوچکش را در آورد و به فهرستش نگاه کرد. تابه حال او بافرهنگ،تعهد وحمایت مالی مصاحبه کرده بود. نفر بعدی در فهرستش چستر…

کارمندان بدقلق:در برخورد با رفتاربدقلق چه سوالاتی باید بپرسید؟
مقدماتی سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷

کارمندان بدقلق: در برخورد با رفتار بدقلق چه سوالاتی باید بپرسید؟ هر رفتار بدقلق مبین سوالی است که پرسیده نشده است و پاسخ به این سوال، استراتژی خاصی را برای مانع شدن از آن به…

از خوب به عالی:داروین ای.اسمیت؛ مثالی از رهبری سطح‌ پنجم
مقدماتی دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷

از خوب به عالی: داروین ای. اسمیت؛ مثالی از رهبری سطح پنجم در سال ۱۹۷۱، مردی به ظاهر معمولی به نام داروین ای. اسمیت Darwin E.Smith به سمت مدیرعامل شرکت کیمبرلی کلارک Kimberly Clark منصوب…