ششمین استارتاپ گرایند با برگزاری ماهان و ایده پردازان

لازمه ی استراتژی اقیانوس آبی
مقدماتی پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷

عدالت ، لازمه ی استراتژی اقیانوس آبی استراتژی اقیانوس آبی، مراحلِ اجرا را در درون راهکار پیشنهادی، از آغاز تا انتهای ساخت و رونمایی ، توضیح می دهد. در طول بیست و پنج سال گذشته…

خلاقیت استراتژیک، راه برون رفت از اقیانوس سرخ
مقدماتی چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷

خلاقیت استراتژیک، راه برون رفت از اقیانوس سرخ خلاقیت استراتژیک را می توان به صورت سیستماتیک فعال ساخت.  همه نوآوری و خلاقیت را اساسا به صورت یک جعبه سیاه دیده اند که غیر قابل شناخت…

به جای رقابت ، بر ارزش آفرینی تمرکز کنید
مقدماتی سه شنبه ۸ آبان ۱۳۹۷

به جای رقابت، بر ارزش آفرینی تمرکز کنید هرچه سازمانها بیشتر روی تطابق با رقابت و رقبایشان تمرکز کنند، و هرچه بیشتر تلاش کنند که به مزیت های آنها دست یابند یا از آنها بگذرند،…

دلیلِ دیگر نادیده‌گرفتن بی‌کفایتی؛ پرهیز از برخورد با کارمند
مقدماتی سه شنبه ۸ آبان ۱۳۹۷

دلیلِ دیگر نادیده‌ گرفتن بی‌ کفایتی؛ پرهیز از برخورد با کارمند سومین دلیل نادیده گرفتن بی کفایتی کارمندان، ناشی از این مطلب می باشد که ما هیچ گاه توانایی و یا میل به مقابله با…

کمک! اقیانوس من دارد سرخ می شود
مقدماتی دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷

کمک!اقیانوس من دارد اقیانوس سرخ می شود. «کمک! اقیانوس من دارد سرخ می شود» معرف احساسی است که بسیاری از مدیران مکررا بیان کردند، این بیان در سراسر دنیا انعکاس داشت. افراد بیشتر و بیشتری…

از نادیده گرفتن بی کفایتی کارمندان اجتناب کنید
مقدماتی یکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷

دلایل نادیده گرفتن بی کفایتی کارمند، از جانب مدیر در روند آموزش افراد، من از شما خواستم که از تنبیه کارآموز پرهیز کنید و توصیه کردم، تا وقتی او رفتار مورد نظر خود را توضیح…