اجلاس مدیران عامل ارشد و رهبران کسب و کار ماهان سال ۹۷ (۲)

وقتی استانداردهای سازمانی مورد احترام واقع می شوند
مقدماتی دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷

وقتی استانداردهای سازمانی مورد احترام واقع می شوند اگر استانداردها به درستی اجرا شوند، کارمندان در خواهند یافت که به طور دقیق با چه افرادی سر و کار دارند. راحتی و اطمینان، در نتیجه ی…

ناتوانی مدیران در ایجاد استانداردها
مقدماتی شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷

ناتوانی مدیران در ایجاد استانداردها بسیاری از مدیران به ایجاد استانداردها علاقه ای ندارند. در حقیقت شاید آنها می خواهند روی هم رفته از این موضوع دوری کنند، زیرا استانداردها را وسیله ای برای قرار…