از خوب به عالی :اراده‌ی تزلزل ناپذیر مدیران سطح پنجم

از خوب به عالی :تواضع تاثیرگذارِ رهبران سطح پنجم
مقدماتی یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷

از خوب به عالی :تواضع تاثیرگذارِ رهبران سطح پنجم در مقابل شرکت های هم تراز، مدیران شرکت های رهسپار تعالی، هرگز در مورد خودشان صحبت نمی کنند. ما در طول مصاحبه با چند تن از…

کارمندان بدقلق :سوالاتی درباره ی روابط فردی و کاری (۱)
مقدماتی یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷

کارمندان بدقلق :سوالاتی درباره ی روابط فردی و کاری (۱) آیا امکان دارد که با یک همکار یا شریک کاری، دوستی صادقانه ای داشت؟ از نظر بسیاری از افراد، آمیختن تفکر تحلیلی و سرد درباره…

کارمندان بدقلق :دیگر راهکارهای حل و فصل تعارضات
مقدماتی شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷

کارمندان بدقلق :دیگر راهکارهای حل و فصل تعارضات ماجرای خود را بازگو کنید لوین می گوید، فرض کنیم در میان درگیری، شما خواستار وقت استراحت شدید. وقتی آرام شدید، “ماجرای خود را بازگو کنید و…

از خوب به عالی :انتخاب جانشین‌هایی برای رسیدن به موفقیت
مقدماتی جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷

از خوب به عالی : انتخاب جانشین هایی برای رسیدن به موفقیت در سال ۱۹۸۱، وقتی دیوید ماکسول David Maxwell، به سمت مدیریت شرکت “فانی می Fannie mae” منصوب شد، این شرکت هر روز کاری، یک…

کارمندان بدقلق : در درگیری ها خونسرد بمانید
مقدماتی جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷

کارمندان بدقلق : در درگیری ها خونسرد بمانید این مقاله در ادامه مقاله ی “چه وقت باید از دعوا کنار کشید؟” است. برای شناختن شخصیت های نام برده شده (دنیس و نانسی) می توانید اول…

چه کسی تغییر را کشت : تفکر درباره عملکرد مضنونین
مقدماتی پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷

تفکر در مورد حمایت مالی، گروه مدیریت تغییر و ارتباطات کارآگاه مک نالی پس از بازپرسی از حمایت مالی، گروه مدیریت تغییر یا همان پکس و ارتباطات، بسیار احساس یأس و ناامیدی می کرد. در…