ایده پردازان ۳۹(۲): شرکت بزرگ آی کن ۱درصد از سهم جهانی

از خوب به عالی:درک واقعی؛ نه اعتماد به نفس کاذب
مقدماتی پنجشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

از خوب به عالی:درک واقعی؛ نه اعتماد به نفس کاذب در اینجا می خواهیم در مورد تفاوت های بین وضعیت های “ما قبل خارپشتی” و “مابعد خارپشتی” صحبت کنیم. وقتی ما وضعیت شرکت هایی هم…

از خوب به عالی: معیار اقتصادی شما چیست؟
مقدماتی یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷

از خوب به عالی: معیار اقتصادی شما چیست؟ همانطور که تا اینجا متوجه شدیم، شرکت های رهسپار تعالی، اغلب از صنایع خیلی معمولی، درآمدهای چشمگیری ایجاد کردند. در همان زمان که نرخ سود سهام بانک…