اولین جشنواره دیمارک (با برگزاری مرکز سمینارهای کسب و کار ماهان)

بحران مالی و نقش مدیریت ریسک (۱)
متوسط سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

بحران مالی و نقش مدیریت ریسک (۱) به واسطه بحران مالی در سال‌های گذشته مدیریت ریسک مجددا مورد توجه قرار گرفت، هرچند این توجه در ارتباط با شاخه‌های مالی گوناگون است. بحران حتی برای سازمان‌های…

از خوب به عالی :اراده‌ی تزلزل ناپذیر مدیران سطح پنجم
مقدماتی سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

از خوب به عالی :اراده ی تزلزل ناپذیر مدیران سطح پنجم درک این نکته اهمیت اساسی دارد که رهبر سطح پنجم فقط انسانی فروتن و متواضع نیست. بلکه فردی با اراده ی کاری تزلزل ناپذیر…

چه کسی تغییر را کشت : مضنون هشتم برنامه ریزی
مقدماتی دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

چه کسی تغییر را کشت : مضنون هشتم برنامه ریزی نفر بعدی برای مصاحبه،  برنامه ریزی بود و این مسأله که او هم همانند فوریت سروقت نیامده بود، مک نالی را عصبانی و ناراحت کرده…

کارمندان بدقلق :سوالاتی درباره ی روابط فردی و کاری (۲)
مقدماتی دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

کارمندان بدقلق :سوالاتی درباره ی روابط فردی و کاری (۲) آیا شخصی کردن “روابط کاری” منجر به دردسر می شود؟ وقتی کسب و کار را شخصی می کنید، تمرکز را معطوف به همکار شغلی خود…

چه کسی تغییر را کشت:تفکر درباره عملکرد فوریت ودیدگاه
مقدماتی یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷

چه کسی تغییر را کشت : تفکر درباره عملکرد فوریت و دیدگاه همان طور که مک نالی به تنهایی منتظر رسیدن ناهارش بود، درباره ی آنچه از فوریت و دیدگاه شنیده و نشنیده بود، اندیشید….