ایده پردازان ۳۷ (۱): از کارگاه چوب بری تا تجهیز شرکت ها

مشتری مداری کنید تا خطر نکرده باشید
مقدماتی یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷

مشتری مداری کنید تا خطر نکرده باشید برند در واقع ترکیبی از الگوهای رفتاری است (مجموعه ای از الگوهای رفتاری مرتبط که ویروس های ذهنی هم نامیده می شود). هیچ ابزاری به جز اینترنت این…

دینامیت موفقیت: آیا با وجود تلاش مستمر، شکست خورده اید؟
مقدماتی شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت: آیا با وجود تلاش مستمر، شکست خورده اید؟ شاید علت شکست شما، کمبود آن «چیز بیشتر» برای رسیدن به موفقیت بوده است. یک اصل می گوید: جمع کل، برابر با مجموع اجزا و…

Page 1 از 3123