اولین startup grind ایران با برگزاری ماهان و ایده پردازان

نظریه انحراف مسیر در زمینه انعطاف پذیری
مقدماتی سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

نظریه انحراف مسیر در زمینه انعطاف پذیری در زمینه ی انعطاف پذیری نکته ی دیگری هست که باید به آن توجه داشته باشید. بوکمینستر فولر، فیلسوف، آن را نظریه “انحراف مسیر” نامیده است. دکتر رابرت…

دینامیت موفقیت: آیا با وجود تلاش مستمر، شکست خورده اید؟
مقدماتی شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت: آیا با وجود تلاش مستمر، شکست خورده اید؟ شاید علت شکست شما، کمبود آن «چیز بیشتر» برای رسیدن به موفقیت بوده است. یک اصل می گوید: جمع کل، برابر با مجموع اجزا و…

Page 1 از 41234