اولین جشنواره دیمارک (با برگزاری مرکز سمینارهای کسب و کار ماهان)

چند پیشنهاد برای استفاده در شبکه های اجتماعی مرکز خرید
مقدماتی یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷

چند پیشنهاد برای استفاده در شبکه های اجتماعی مرکز خرید اطلاعات فروش در مکان ها و فروشگاه های مختلف را مشخص کنید: تصاویر و ویدئوهای تاثیرگذاری جهت ترغیب مصرف کنندگان باید تولید شده و در…

الگوی حالات نفسانی
مقدماتی شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

الگوی حالات نفسانی به بیست و چهار ساعت گذشته زندگی خود فکر کنید. آیا در طول این مدت لحظاتی وجود داشت که شما درست شبیه زمانی که کودک خردسالی بودید رفتار، فکر و یا احساس…

روش قرار داد بستن
مقدماتی شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

روش قرار داد بستن اگر شما متخصص تحلیل رفتار متقابل باشید و من هم مراجع شما باشم، ما برای دستیابی به تغییراتی که من مایلم به آن برسم، مسئولیت دو جانبه ای داریم. این پیامد…

افزایش بازدید از وب سایت به کمک بارکدهای کیو آر
مقدماتی جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

افزایش بازدید از وب سایت به کمک بارکدهای کیو آر (QR code) مرکز خرید سانتانارو در کالیفرنیا، یک برنامه ی ترفیغی یک هفته ای را با استفاده از کدهای کیو. آر، اجرایی کرد. در این…

انسانها ذاتا خوب هستند
مقدماتی پنجشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

در ادامه ی مبحث فلسفه ی تحلیل رفتار متقابل که در مقاله ی گذشته به آن پرداختیم، در این مقاله فرضیه های آن را به تفصیل توضیح می دهیم. انسانها ذاتا خوب هستند  اساسی ترین…