اجلاس مدیران عامل ارشد و رهبران کسب و کار ماهان سال ۹۷

انواع وفاداری مشتری
مقدماتی پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷

انواع وفاداری مشتری وفاداری مشتری موضوع پژوهش های بسیاری بوده است. یکی از انواع وفاداری ها، وفاداری رفتاری (Behavioral Loyalty) است. در این نوع وفاداری، مشتری به صورت عملی سنجیده می شود، یعنی هنگامی که…

انواع برنامه های وفاداری
مقدماتی سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

انواع برنامه های وفاداری برنامه های وفاداری مشتریان (Customer Loyalty Program) از جمله استراتژی های بازاریابی است که به دنبال تشویق مشتریان جهت ادامه خرید از یک فروشگاه یا برند خاص می باشند. در حقیقت…