دومین برنامه startup grind با برگزاری ماهان و ایده پردازان

بازاریابی محتوا: چگونه محتوای لِگو، کسب‌و‌کار را حمایت‌ میکند
مقدماتی یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷

بازاریابی محتوا: چگونه محتوای لگو، کسب و کار را حمایت میکند در دهه ی ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی، شرکت لِگو Lego با تهدیدی بسیار جدی از سوی سایر شرکت های تولید اسباب بازی های سازه…