اولین جشنواره دیمارک (با برگزاری مرکز سمینارهای کسب و کار ماهان)

تکنیک فروش : اعتراض ناشی از قیمت
مقدماتی چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

تکنیک فروش : اعتراض ناشی از قیمت نوع دیگر اعتراض ناشی از قیمت، شرایط فروش، شرایط تحویل،هزینه های تبلیغاتی، خدمات پس از فروش و عوامل دیگری می باشد که ما به آنها اعتراض ناشی از…

جایگاهی که نام تجاری شما درذهن مخاطب دارد را بپذیرید
مقدماتی سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

جایگاهی که نام تجاری شما در ذهن مخاطب دارد را بپذیرید اصول اساسی یک برنامه ی تبلیغاتی موفق با پذیرش شروع می شود. ابتدا جایگاهی که نام تجاری شما در ذهن مخاطب دارد را بپذیرید،…

این خودروی “اولدزموبیل” پدر شما نیست
مقدماتی یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

این خودروی “اولدزموبیل” پدر شما نیست مثال همیشگی شکست گسترش یک نام تجاری، مثل اولدزموبیل است. چه کسی می تواند جمله ی: “این اولدزموبیل پدر شما نیست؟” را فراموش کند؟ این برنامه ی بازاریابی بر…