ایده پردازان ۳۹(۲): شرکت بزرگ آی کن ۱درصد از سهم جهانی

بازاریابی محتوایی : محتوای سایت خود را تجزیه و تحلیل کنید
مقدماتی جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۷

بازاریابی محتوایی : محتوای سایت خود را تجزیه و تحلیل کنید در اختیار داشتن صفحه ی “گسترده Spreadsheet” برای شما این امکان را فراهم می کند، که بتوانید عملکرد خود را ارزیابی کنید. برای مثال:…

چرا افراد به بازیهای روانی می پردازند
مقدماتی جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۷

چرا افراد به بازیهای روانی می پردازند بازیها اسباب تفریح و سرگرمی نیستند. پس چرا ما دست به بازیهای روانی می زنیم؟ نویسندگان تحلیل رفتار متقابل پاسخهای بسیاری به این سوال داده اند. همه آنها در…

تکنیک فروش : جنبه های اساسی شروع مذاکره فروش (۲)
مقدماتی پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷

تکنیک فروش : جنبه های اساسی شروع مذاکره فروش (۲) زمان نزدیک شدن به مشتری بدیهی است که زمان نزدیک شدن به مشتری یکی از نکات اساسی در موفقیت یک مذاکره فروش است. باید موقعیت…