ایده پردازان ۳۹(۲): شرکت بزرگ آی کن ۱درصد از سهم جهانی

مشتری مداری:۱۴ مورد مهم در مدیریت ارتباط با مشتریCRM
مقدماتی دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

مشتری مداری: ۱۴ مورد مهم در مدیریت ارتباط با مشتری CRM ۱.در مدیریت ارتباطات با مشتری باید همانند یک برنامه ی مسافرتی ابتدا نقشه ی سفر را فراهم کرده، بعد نقطه ی شروع و پایان…

یک مورد تجاری برای بازاریابی محتوایی
مقدماتی دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

یک مورد تجاری برای بازاریابی محتوایی اگرچه بازاریابی محتوایی در عمل موضوع تازه ای نیست؛ یک رشته ی نسبتا جوان است؛ بدین معنا که تعدادی از بازاریاب ها و صاحبان کسب و کار هستند که…

سازماندهی زمان در تحلیل رفتار متقابل: وقت گذرانی
مقدماتی دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

سازماندهی زمان در تحلیل رفتار متقابل: وقت گذرانی دوباره به گروه برمیگردیم، آن سکوتی که بر گروه حاکم بود شکسته است و چند نفر از تجربیاتی که قبلا در گروه داشته اند سخن می گویند….

فاجعه ی وَلیو امریکا Value America، ورشکستگی با تبلیغات
مقدماتی یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷

فاجعه ی وَلیو امریکا Value America، ورشکستگی با تبلیغات ولیو امریکا، فروشگاه بزرگ اینترنتی دیگری بود که سعی داشت با تبلیغات راه خودش را در اذهان مردم باز کند. این سایت در اکتبر ۱۹۹۷ با…

سازماندهی زمان در تحلیل رفتار متقابل: مراسم و مناسک
مقدماتی یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷

سازماندهی زمان در تحلیل رفتار متقابل: مراسم و مناسک همچنانکه در گروه نشسته ایم، مردی که در روبروی من نشسته است ناگهان سکوت را می شکند، به نفر پهلو دستی خود رو کرده و می…