دومین برنامه startup grind با برگزاری ماهان و ایده پردازان

تکنیک فروش : انواع اعتراض های مشتری (۱)
مقدماتی سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

تکنیک فروش : انواع اعتراض های مشتری (۱) چون پاسخگویی به اعتراض های مشتری یکی از ویژگی های منحصر به فرد فروشندگان حرفه ای است ما به این موضوع بیشتر می پردازیم. به همین دلیل…