از خوب به عالی :اراده‌ی تزلزل ناپذیر مدیران سطح پنجم

اسرار شگفت انگیز بازاریابی چریکی (۳)
مقدماتی چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷

اسرار شگفت انگیز بازاریابی چریکی (۳) ششمین راز بازاریابی چریکی ترکیب و آمیزه است. ششمین راز به شما یادآوری می کند که تبلیغات به اندازه ای که درگذشته موثر بود، امروزه موثر نیست و در مورد ارائه…

آسیبهای روانی در مقابل پیامهای تکراری
مقدماتی چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷

آسیبهای روانی در مقابل پیامهای تکراری ممکن است کودک یک تصمیم پیش نویسی اساسی در واکنش به یک حادثه خاص بگیرد که او آنرا به شکلی بسیار تهدید کننده تجربه کرده است. شاید دختر کوچکی…

مشتری مداری: نقش عامل انسانی در تقویت کیفیت
مقدماتی سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷

مشتری مداری : نقش عامل انسانی در تقویت کیفیت امروزه نقش عامل انسانی در کیفیت به مراتب بیشتر از عوامل تکنیکی است چرا که: ۱.افراد علاقه مند و حساس به کیفیت از افراد متخصص کنترل…

مدل تکامل بازاریابی محتوایی از نظر رابرت رز
مقدماتی سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷

مدل تکامل بازاریابی محتوایی از نظر رابرت رز آگاهی محتوایی Content aware در اولین مرحله از این مدل، “آگاهی محتوایی” قرار دارد. این مرحله بکار گیری محتوا به منظور کنار گذاشتن تبلیغات مزاحم و نا به…

اسرار شگفت انگیز بازاریابی چریکی (۲)
مقدماتی سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷

اسرار شگفت انگیز بازاریابی چریکی (۲) دومین راز بازاریابی چریکی آنچه که حقیقت بازاریابی است را به شما یادآوری می کند و آن سرمایه گذاری است. بازاریابی بهترین سرمایه گذاری است درصورتی که آن را درست…