اجلاس مدیران عامل ارشد و رهبران کسب و کار ماهان سال ۹۷ (۲)

بازاریابی محتوایی : معیارهای به اشتراک گذاری
مقدماتی جمعه ۹ فروردین ۱۳۹۸

بازاریابی محتوایی : معیارهای به اشتراک گذاری در هر مکانی که محتوای شما قرار دارد، سایت شما ممکن است ترافیک کمی داشته باشد. (بعنوان مثال در CIM ما شاهد درصد عظیمی از دانلود محتوا از…

معیارهای بازاریابی محتوا
مقدماتی چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸

معیارهای بازاریابی محتوا اغلب بازاریاب های محتوایی با خود می گویند که به درستی نمی توانند نتایج را تعیین کنند؛ و این تدابیر، قابل اندازه گیری نیست؛ و یا احساس درستی نسبت به تعیین محتوا…

بازاریابی محتوایی : اضافه کردن تصویر به هر چیزی
مقدماتی دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸

بازاریابی محتوایی : اضافه کردن تصویر به هر چیزی تحقیق Skyword دریافته است، صفحات وب کسب و کار محوری که دارای تصویر هستند، ۹۱ درصد بهتر از صفحاتی عمل می کنند که تصویری ندارند. اسکای…

چند نکته برای انتخاب کلید واژه برای سئو و بازاریابی محتوا (۵)
مقدماتی شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸

چند نکته برای انتخاب کلید واژه برای سئو و بازاریابی محتوا (۵) آیا صفحات مرتبطی وجود دارد که بتواند استراتژی لینک درونی را پشتیبانی کند؟ می توانید برای یک صفحه رتبه ای بالا بدست آورید؛…