ششمین استارتاپ گرایند با برگزاری ماهان و ایده پردازان

تجربیات درونی بازگو شده
مقدماتی چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

تجربیات درونی بازگو شده همانطور که دیده ایم، کودک باورهای پیش نویس را به عنوان تلاشی برای معنادار ساختن تجربیات عاطفی ناتمام و ناقص خود به کار می گیرد تا این تجربیات را به بهترین…

بازاریابی محتوایی: مقالات سفید و مقاله
مقدماتی سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷

بازاریابی محتوایی: مقالات سفید و مقاله مقالات سفید ، پدربزرگ محتوا هستند که معمولا بین ۸ تا ۱۲ صفحه طول دارند و در خصوص مسائلی هستند که نیازمند توضیحات زیاد است. مقالات سفید، برگه های…

نمود تخریب در پیش نویس
مقدماتی سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷

نمود تخریب در پیش نویس نمود تخریب شامل تمام رفتارهای بیرونی و درونی است که نمودی از احساسها و باورهای پیش نویس هستند. آنها رفتارهای قابل مشاهده تخیلات و تجربیات درونی بازگو شده توسط شخص…

ساخت نام تجاری موستانگ Mustang
مقدماتی دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷

ساخت نام تجاری موستانگ Mustang هیچ صنعتی در دنیا، به اندازه ی صنعت خودرو، برای تبلیغات هزینه نمی کند. از میان سیزده بودجه ی سنگین تبلیغاتی امریکا در سال گذشته، هفت تای آنها مربوط به…