اجلاس مدیران عامل ارشد و رهبران کسب و کار ماهان سال ۹۷ (۲)

دینامیت موفقیت: روزبه روز بهتر می شوم!
مقدماتی یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت : روزبه روز بهتر می شوم! ما همانند امیل کوهه(توضیح در مطلب قبلی دینامیت موفقیت) از واژه تلقین به همان معنای «تلقین به سطح هوشیار ذهن» استفاده کرده ایم. مک کال به یاد…

بازاریابی محتوایی: نویسنده‌های آزاد،چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند؟
مقدماتی یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷

بازاریابی محتوایی : نویسنده های آزاد، چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟ چه شما نماینده ی یک دستگاه انتشار دیجیتال مجرب باشید و چه نمایندی یک برند تازه کار که به دنبال کسب مزایای بازاریابی…