دومین برنامه startup grind با برگزاری ماهان و ایده پردازان

این خودروی “اولدزموبیل” پدر شما نیست
مقدماتی یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

این خودروی “اولدزموبیل” پدر شما نیست مثال همیشگی شکست گسترش یک نام تجاری، مثل اولدزموبیل است. چه کسی می تواند جمله ی: “این اولدزموبیل پدر شما نیست؟” را فراموش کند؟ این برنامه ی بازاریابی بر…

زبان بدن : نحوه ی برخورد با تناقض میان پیام های کلامی و غیرکلامی
مقدماتی چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

زبان بدن : نحوه ی برخورد با تناقض میان پیام های کلامی و غیرکلامی کلمات اطلاعات را منتقل می کنند و حرکات نگرش را. مردم آنچه را می بینند بیش از آنچه می شنوند باور…

نام جدید برای شرکت مشاوره ای اندرسن Andersen Consulting
مقدماتی چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

نام جدید برای شرکت مشاوره ای اندرسن Andersen Consulting تغییر نام، معمولا موقعیت های مناسبی برای توسعه ی اطلاع رسانی مطلوب خلق می کند. شرکت مشاوره ای اندرسن در نتیجه ی جدایی از آرتور اندرسن…