اولین جشنواره دیمارک (با برگزاری مرکز سمینارهای کسب و کار ماهان)

چگونه برندها می‌توانند در دنیای فرار بازاریابی رشد کنند؟
مقدماتی دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

چگونه برندها می‌توانند در دنیای فرار بازاریابی رشد کنند؟ ۱۰۰ برند اول جهان در سال ۲۰۱۹ از نگاه شرکت برندز، وضعیت اقتصادی و ژئوپلتیک فزاینده‌ای‌ در جهان را نشان می‌دهند. انتخابات، رفراندوم، جنگ‌ تعرفه‌ها، فاجعه…