اجلاس مدیران عامل ارشد و رهبران کسب و کار ماهان سال ۹۷ (۲)

گاو بفنش: رمز موفقیت و عدم موفقیت
مقدماتی چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

گاو بفنش: رمز موفقیت و عدم موفقیت هرچند نمی توانیم پیش بینی کنیم بعدها چه کالایی خاص خواهد بود، اما می توانیم درک کنیم که تعداد بخش های نوآوری و ابتکاری کشف نشده زیاد نیستند،…