از خوب به عالی :اراده‌ی تزلزل ناپذیر مدیران سطح پنجم

اولین قانون ایجاد رابطه متقابل و مفهوم رابطه متقاطع
مقدماتی پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۹۷

اولین قانون ایجاد رابطه متقابل ویژگی یک رابطه متقابل مکمل، قابل پیش بینی بودن آن است. وقتی که ساعت را از شما پرسیدم، انتظار داشتم که با «بالغ» خود پاسخ دهید و شما هم این…

شخصیت تبلیغاتی جو ایسوزو Joe Isuzu؛ فروشنده ی چاخان
مقدماتی چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

شخصیت تبلیغاتی جو ایسوزو Joe Isuzu؛ فروشنده ی چاخان به رغم هیاهویی که آگهی تبلیغاتی محبوب به راه می اندازد، تنها تعداد کمی از آنها می توانند درصد فروش محصول مورد تبلیغ را به اندازه…

مشتری مداری: مراحل تبدیل مشتری خشمگین به مشتری راضی
مقدماتی سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷

مشتری مداری: مراحل تبدیل مشتری خشمگین به مشتری راضی برای تبدیل مشتری خشمگین به مشتری راضی و بعد به مشتری شاد و هیجان زده باید تدابیر دقیقی در نحوه ی برخورد با او بکار ببریم…

ارائه ندادن پیام، افتخارِ تبلیغات نوآورانه است!
مقدماتی دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

ارائه ندادن پیام، افتخار تبلیغات نوآورانه است! بالا بردن توجه و ارائه ندادن پیام، افتخار تبلیغات نوآورانه است. وقتی شما در یک آگهی به هیچ جنبه ای به جز سرگرم کنندگی و جالب بودن آن…