ایده پردازان ۳۹(۲): شرکت بزرگ آی کن ۱درصد از سهم جهانی

بازاریابی محتوایی: مدیریت فرآیند خلق محتوا(۲)
مقدماتی جمعه ۲۱ دی ۱۳۹۷

بازاریابی محتوایی: مدیریت فرآیند خلق محتوا (۲) در ادامه ی مقاله ی گذشته، بقیه ی نقش هایی که در تولید محتوا نقش دارند را توضیح می دهیم: خلق کنندگان محتوا Content creator خلق کنندگان محتوا،…