ششمین استارتاپ گرایند با برگزاری ماهان و ایده پردازان

بازاریابی محتوایی : طرح ریزی کانال محتوا در عمل(۱)
مقدماتی یکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷

بازاریابی محتوایی : طرح ریزی کانال محتوا در عمل (۱) پس از درک کامل بازاریابی محتوایی، کنج محتوایی و استراتژی مربوطه را ترسیم کردیم، حالا وقت آن رسیده که به توزیع محتوا بپردازیم. تمام مفاد…

تکنیک فروش : آماده سازی برای جلسه ی مذاکره
مقدماتی شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

تکنیک فروش : آماده سازی برای جلسه ی مذاکره امروزه برنامه ریزی برای جلسه ی فروش اهمیت خاصی پیدا کرده است. مشاورین فروش برای تدوین برنامه فروش می توانند به مدیر فروش کمک کنند. مشاورین…