دومین برنامه startup grind با برگزاری ماهان و ایده پردازان

دینامیت موفقیت: آیا از بهترین عقاید واهمه دارید؟
مقدماتی چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت: آیا از بهترین عقاید واهمه دارید؟ یکی از چیزهایی که مانع می شود «حال» را دریابیم، ترسی است که از الهامات و عقاید خود داریم. ما از عقایدی که برای اولین بار به…

بازاریابی محتوایی: ممیزی محتوای بصری
مقدماتی چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

بازاریابی محتوایی: ممیزی محتوای بصری مدیران بازاریابی مانند اکثر مردم هستند. آنها با دیدن نمونه یاد می گیرند. مشارکت دادن آنها در آزمون زیر مفید خواهد بود. تمام محتوای بازاریابی هم چاپی و هم الکترونیک…

رده بندی بازیهای روانی
مقدماتی سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

رده بندی بازیهای روانی بازیهای روانی از نظر شدت و میزان دارای درجات مختلفی هستند. بازی روانی درجه یک: این بازی دارای پیامدی می باشد که بازیگر آن مایل است که آن را در انظار…