ایده پردازان ۳۹(۲): شرکت بزرگ آی کن ۱درصد از سهم جهانی

تکنیک فروش : اعتبارسازی در مذاکره ی فروش (۴)
مقدماتی جمعه ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

تکنیک فروش : اعتبارسازی در مذاکره ی فروش (۴) برای جلب اعتماد مشتری، محصول را امتحان کنید یکی از روشهای تاثیر گذار برای به دست آوردن اعتماد مشتری، دادن محصول به دست او برای امتحان…

بازاریابی محتوایی : استفاده از تکنیک نوشتن آزاد
مقدماتی پنجشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷

بازاریابی محتوایی: استفاده از تکنیک نوشتن آزاد نوشتن آزاد، یک تکنیک نوشتاری است که در آن شخص بدون توجه به املا، نگارش و یا حتی موضوع، شروع به نوشتن می کند. در واقع این روشی…

تکنیک فروش : اعتبار سازی در مذاکره ی فروش (۲)
مقدماتی چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

تکنیک فروش : اعتبار سازی در مذاکره ی فروش (۲) رفتار فروشنده رفتار فروشنده بسیار زیاد بر اعتبارسازی شما تاثیر گذار است. مشتریان بر اساس شواهد ظاهری که شامل رفتار و نوع صحبت کردن فروشنده…