اجلاس مدیران عامل ارشد و رهبران کسب و کار ماهان سال ۹۷ (۲)

بازاریابی محتوایی : طرح ریزی کانال محتوا در عمل  (۲)
مقدماتی جمعه ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

بازاریابی محتوایی : طرح ریزی کانال محتوا در عمل  (۲) ساختار ساختار به نحوه ی ساخت محتوا اطلاق می شود. اکثر شرکت ها، ۵۰۰ لغت را برای طول هرپست در بلاگ مناسب می دانند. تیترهای…