ایده پردازان ۳۹(۲): شرکت بزرگ آی کن ۱درصد از سهم جهانی

بازاریابی محتوایی: مقالات سفید و مقاله
مقدماتی سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷

بازاریابی محتوایی: مقالات سفید و مقاله مقالات سفید ، پدربزرگ محتوا هستند که معمولا بین ۸ تا ۱۲ صفحه طول دارند و در خصوص مسائلی هستند که نیازمند توضیحات زیاد است. مقالات سفید، برگه های…