محتوای تولید شده توسط نازنین علیشاهی

تا به حال 161 محتوا توسط نازنین علیشاهی منتشر شده است.
برندسازی شخصی : پیام رسانی با ابزار کسب و کار
مقدماتی شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

برندسازی شخصی : پیام رسانی با ابزار کسب و کار از ابزار کسب و کار خود می توانید خیلی استفاده های بهینه داشته باشید که یکی از آنها پیام رسانی با ابزار کسب و کارتان…

برندسازی شخصی : محیط کارتان را شخصی کنید
مقدماتی پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

برندسازی شخصی : محیط کارتان را شخصی کنید طبق مطالعاتی که در دانشگاه کنتاکی شرقی انجام شد دریافتند، زمانی که محل کار شخصی می شود میزان رضایت مردم از کارشان بیشتر می شود. از همین…

تکنیک فروش : اعتراض ناشی از قیمت
مقدماتی چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

تکنیک فروش : اعتراض ناشی از قیمت نوع دیگر اعتراض ناشی از قیمت، شرایط فروش، شرایط تحویل،هزینه های تبلیغاتی، خدمات پس از فروش و عوامل دیگری می باشد که ما به آنها اعتراض ناشی از…

برندسازی شخصی : محل کارتان را برند کنید
مقدماتی سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

برندسازی شخصی : محل کارتان را برند کنید گام بعدی در روند برندسازی شخصی این است که محل کارتان را برند کنید. شما چه اتاقی برای کار کردن داشته باشید و چه صرفا لوازم و…

برندسازی شخصی : شبکه های اجتماعی تان را شخصی کنید
مقدماتی یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

برندسازی شخصی : شبکه های اجتماعی تان را شخصی کنید اولین برداشتی که در اینترنت از شما می شود بسیار شبیه اولین برداشتی است که در برخورد حضوری از شما می شود، بنابراین خوب است…