محتوای تولید شده توسط فرحناز کمال خانی

تا به حال 244 محتوا توسط فرحناز کمال خانی منتشر شده است.
حساب امتیازها را نگه دارید
مقدماتی دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

حساب امتیازها را نگه دارید بازیگران بزرگ صحنه زندگی پیوسته میدانند میان آنها و سایرین چه امتیازاتی رد و بدل شده است. آنها میدانند چه کسانی برنده و چه کسانی بازنده هستند. آنها اطلاع دقیقی…

فایل های تصویری ، ماندن یا نماندن
مقدماتی یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷

فایل های تصویری ، ماندن یا نماندن  قطعا امروزه جامعه ای بصری هستیم و حتی بیشتر هم به چنین جامعه ای تبدیل می شویم. رادیو همچنان وجود دارد، ولی فقط در سایه ی تلویزیون و…

چگونه از واحد خدمات ، سرویس بگیرید
مقدماتی یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷

چگونه آنچه را می خواهید از گروه خدمات بگیرید زمانی به تهیه فتوکپی در سطح وسیع احتیاج داشتم. میزان کار به قدری بود که کارمند فروشگاهی که فتوکپی می گرفت به من گفت فکر نمی…

رشد فناوری تهدیدی برای محتاط بودن
مقدماتی شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

رشد فناوری تهدیدی برای محتاط بودن اجازه دهید بحث را با تلویزیون شروع کنیم. هر فرد در کشورهای توسعه یافته به طور متوسط پنج الی شش ساعت در روز تلویزیون تماشا می کند. ولی داریم…

برخورد مناسب با دیگران
مقدماتی شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

برخورد مناسب با دیگران در ژاپن بعضی از شهروندان ترجیح میدهند بمیرند اما آبرویشان نرود. در آمریکا بعضی از شهروندان ترجیح میدهند کسانی که آبروی آنها را برده اند بمیرند. چرا دشمن تراشی کنیم؟ تا…

تغییر مداوم فناوری ، دلیل اول بیرون آمدن از حاشیه…
مقدماتی جمعه ۷ دی ۱۳۹۷

 تغییر مداوم فناوری ، دلیل اول بیرون آمدن از حاشیه امن فناوری مطرح نیست، بلکه نحوه ی استفاده از آن مطرح است. هر کسی که برای آینده می جنگد، در زمان حال زندگی می کند….