محتوای تولید شده توسط فرحناز کمال خانی

تا به حال 254 محتوا توسط فرحناز کمال خانی منتشر شده است.
در دام این تفکرات اقتصادی نیفتید
مقدماتی شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

در دام این تفکرات اقتصادی نیفتید مهم نیست چه تعداد حزب سیاسی، دموکراسی و جمهوری آغاز به کار می کنند، چون در نهایت همه ناگزیر به نظام های دو حزبی می رسند. این فرایند تکامل…

کنترل گر نابودگر
مقدماتی جمعه ۱۴ دی ۱۳۹۷

کنترل کننده نابودگر کنترل کننده نابودگر بسیار بدبین است، غروری بیش از اندازه دارد، و به استدلال کردن امور نادرست تمایل دارد. او به افراد احترام نمی گذارد و تلاش می کند به شیوه خودش…

واقعیت مجازی ، تهدید بعدی برای محتاطان دنیای گذشته
مقدماتی چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

واقعیت مجازی ، تهدید بعدی برای محتاطان دنیای گذشته پیشرفت دیگری وجود دارد که شاید بیش از هر چیز دیگری که تاکنون در موردش بحث کرده ایم، تغییرات عمده در جامعه ایجاد کند. این وقتی…

بازیچه ی دست دیگران نباشید
مقدماتی چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

بازیچه ی دست دیگران نباشید کنترل کننده  ی خودمحور هدفی جز نفع شخصی خود را دنبال نمی کند. او نگران ناراحتی یا احساس ناخوشایند یا رنجی که رفتارش برای دیگران ایجاد می کند، نیست و…