محتوای تولید شده توسط فرحناز کمال خانی

تا به حال 133 محتوا توسط فرحناز کمال خانی منتشر شده است.
بگذارید شباهت شما را کشف کنند
مقدماتی پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

بگذارید شباهت شما را کشف کنند ببرها با ببرها، شیرها با شیرها و گربه های کوچک با همتایان خود کنار می آیند. شبیه بودن تولید جذابیت می کند. اما در جنگل انسانی گربه های بزرگ…

شغلتان را چگونه معرفی کنید
مقدماتی چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

شغلتان را چگونه معرفی کنید فروشندگان پیوسته درباره بیانیه سود و فایده حرف می زنند. آنها می دانند وقتی با یک مشتری بالقوه حرف می زنند، باید صحبتشان را با بیانیه سود و فایده شروع…