محتوای تولید شده توسط فرحناز کمال خانی

تا به حال 249 محتوا توسط فرحناز کمال خانی منتشر شده است.
شناخت افراد کنترل گر : هرج و مرج کننده ها
مقدماتی سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷

شناخت افراد کنترل کننده : هرج و مرج کننده ها کنترل کننده برای این که قدرت یا دانشش را تحمیل کند چیزهایی را که درست کار می کنند حذف و چیزهایی پیچیده وبغرنج را جایگزین…