محتوای تولید شده توسط فرحناز کمال خانی

تا به حال 244 محتوا توسط فرحناز کمال خانی منتشر شده است.
چه کسی تغییر را کشت : مضنون هشتم برنامه ریزی
مقدماتی دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

چه کسی تغییر را کشت : مضنون هشتم برنامه ریزی نفر بعدی برای مصاحبه،  برنامه ریزی بود و این مسأله که او هم همانند فوریت سروقت نیامده بود، مک نالی را عصبانی و ناراحت کرده…

چطور نزدیک به نظر برسید
مقدماتی دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

چگونه نزدیک به نظر برسید وقتی روبه روی یکدیگر سر یک میز نمی نشینید، باید جایگزینی برای صمیمیت و نزدیک بودن پیدا کنید. چگونه میتوانید در حالی که صدها کیلومتر با هم فاصله دارید صمیمیت…

چه کسی تغییر را کشت:تفکر درباره عملکرد فوریت ودیدگاه
مقدماتی یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷

چه کسی تغییر را کشت : تفکر درباره عملکرد فوریت و دیدگاه همان طور که مک نالی به تنهایی منتظر رسیدن ناهارش بود، درباره ی آنچه از فوریت و دیدگاه شنیده و نشنیده بود، اندیشید….

چه کنیم که در گفتگوی تلفنی جالبتر به نظر برسیم
مقدماتی یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷

چه کنیم که در گفت وگوی تلفنی جالب تر به نظر برسیم دوستی به نام تینا دارم که برای یکی از برنامه های خارج از برادوِی لباس تهیه می کرد. این برنامه از موقعیت چشمگیری…

تعریف و تمجید به موقع
مقدماتی شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷

حسن جویی به موقع اولین باری را که به هنگام ضیافت ناهار برای غریبه ها سخنرانی کردم هرگز فراموش نمی کنم. قبلا در تنهایی و برای دوستم کریستین این سخنرانی را تمرین کرده بودم، اما…