محتوای تولید شده توسط فرحناز کمال خانی

تا به حال 254 محتوا توسط فرحناز کمال خانی منتشر شده است.
چگونه پیام بگذاریم
مقدماتی یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷

چگونه پیام بگذاریم تأثیری که در ده ثانیه نخست روی دستگاه پیامگیر تلفن می گذارید نقش تعیین کننده دارد. اشخاص حرفهای یک نامه ضعیف و بی حالت و از قیافه افتاده برای اشخاص بزرگ نمی…

چه کسی تغییر را کشت : مضنون دوازدهم مدیریت اجرا
مقدماتی شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

چه کسی تغییر را کشت : مضنون دوازدهم مدیریت اجرا مدیریت اجرا نفر بعدی در فهرست بود. آن روز صبح مکنالی یادداشتی از آنا دریافت کرده بود که مدیریت اجرا می تواند او را در…

چگونه با پیام گیر تلفن افرادراتحت تاثیر قرار دهید
مقدماتی شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

چگونه با پیام گیر تلفن افراد را تحت تاثیر قرار دهید با توجه به پیام هایی که اشخاص در دستگاه پیام گیر تلفن خود بر جای می گذارند، می توانید درباره آنها اطلاعات فراوانی به…

چه کسی تغییر را کشت : تفکر درباره عملکرد بودجه…
مقدماتی جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

تفکر درباره عملکرد برنامه ریزی، بودجه، مربی و انگیزه مک نالی کم کم به این فکر می افتاد که آیا تابه حال هیچ تغییری فرصتی برای پذیرفته شدن و تلفیق داشته است، چه برسد به…

چگونه پشت تلفن به خواسته های خود برسید
مقدماتی جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

چگونه از طریق تلفن به خواسته های خود برسید مطلبی را درباره یک آدم مشهور میدانم که دارای هتلهای زنجیره ای در کشورهای مختلف است. این شخص که در اینجا نامش را اد می گذاریم،…

چطور نظر دیگران را به خود جلب کنیم
مقدماتی پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷

چگونه می توانید برای  دیگران جلب نظر کنید آیا تاکنون احساس کرده اید از سلانه سلانه رفتن در بعضی از اتاقها چه لذتی میبرید؟ صندلیها را به گونه ای گذاشته اند که انگار به شما…