محتوای تولید شده توسط علی ذکایی

تا به حال 4 محتوا توسط علی ذکایی منتشر شده است.
فاجعه‌ی نیوکوک (کوکاکولای جدید) : روابط عمومی PR
مقدماتی دوشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷

فاجعه ی نیوکوک (کوکاکولای جدید) : روابط عمومی PR همه ی محصولات گسترش خطی، فاجعه ی اطلاع رسانی نیستند. برخی از آنها اطلاع رسانی موفقی دارند اما محصولشان فاجعه است. وقتی شرکت کوکاکولا، محصول نیوکوک…