محتوای تولید شده توسط آتنا نحوی

تا به حال 908 محتوا توسط آتنا نحوی منتشر شده است.
حرکات اکتسابی
مقدماتی دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷

حرکات اکتسابی جانورشناس آمریکایی، محقق علوم رفتاری انسان و نویسنده، دزموند موریس، معتقد است که انواع بیشماری از رفتارها در انسان وجود دارد که تعدادی از آنها ژنتیکی اند و ارثی و شماری دیگر اکتسابی…