محتوای تولید شده توسط آتنا نحوی

تا به حال 832 محتوا توسط آتنا نحوی منتشر شده است.
استفاده از شبکه های اجتماعی در بحران
مقدماتی دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷

استفاده از شبکه های اجتماعی در بحران درست مانند نقش روابط عمومی در بحران ها، استفاده از شبکه های اجتماعی در شرایط بحرانی کاملا با استفاده از آنها در شرایط عادی متفاوت است. در شرایط…

اوقات بیشتری را با کارمندان ارشد سپری کنید
مقدماتی یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷

اوقات بیشتری را با کارمندان ارشد سپری کنید تفاوتی نمی کند که شما در چه رده و سطحی مشغول هستید، می توانید زمان بیشتری را با کارمندان ارشد سپری کنید. اگر رفتار درستی داشته باشید،…