محتوای تولید شده توسط آتنا نحوی

تا به حال 875 محتوا توسط آتنا نحوی منتشر شده است.
بازاریابی محتوایی : معیارهای به اشتراک گذاری
مقدماتی جمعه ۹ فروردین ۱۳۹۸

بازاریابی محتوایی : معیارهای به اشتراک گذاری در هر مکانی که محتوای شما قرار دارد، سایت شما ممکن است ترافیک کمی داشته باشد. (بعنوان مثال در CIM ما شاهد درصد عظیمی از دانلود محتوا از…

معیارهای بازاریابی محتوا
مقدماتی چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸

معیارهای بازاریابی محتوا اغلب بازاریاب های محتوایی با خود می گویند که به درستی نمی توانند نتایج را تعیین کنند؛ و این تدابیر، قابل اندازه گیری نیست؛ و یا احساس درستی نسبت به تعیین محتوا…

بازاریابی محتوایی : اضافه کردن تصویر به هر چیزی
مقدماتی دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸

بازاریابی محتوایی : اضافه کردن تصویر به هر چیزی تحقیق Skyword دریافته است، صفحات وب کسب و کار محوری که دارای تصویر هستند، ۹۱ درصد بهتر از صفحاتی عمل می کنند که تصویری ندارند. اسکای…