محتوای تولید شده توسط آتنا نحوی

تا به حال 908 محتوا توسط آتنا نحوی منتشر شده است.
ایده پردازان ۳۶(۲): رویداد یلدای کارآفرینان ۱۳۹۷
مقدماتی شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

ایده پردازان ۳۶(۲): رویداد یلدای کارآفرینان ۱۳۹۷ در قسمت دوم از برنامه ی ۳۶ ام، به ادامه ی رویداد یلدای کارآفرینی می پردازیم. در این قسمت، پنل های جذاب و متفاوتی از کارآفرینان معروف را…

شرایط مناسب برای عمل کردن ذهن فراهوشیار
مقدماتی جمعه ۲۱ دی ۱۳۹۷

شرایط مناسب برای عمل کردن ذهن فراهوشیار ذهن فراهوشیار شما زمانی در حد عالی کارش را انجام می دهد که شما در شرایط آرامش ذهنی، اطمینان خاطر و راحت و آرمیده قرار داشته باشید. هرگاه…

بازاریابی محتوایی: مدیریت فرآیند خلق محتوا(۲)
مقدماتی جمعه ۲۱ دی ۱۳۹۷

بازاریابی محتوایی: مدیریت فرآیند خلق محتوا (۲) در ادامه ی مقاله ی گذشته، بقیه ی نقش هایی که در تولید محتوا نقش دارند را توضیح می دهیم: خلق کنندگان محتوا Content creator خلق کنندگان محتوا،…