محتوای تولید شده توسط آتنا نحوی

تا به حال 783 محتوا توسط آتنا نحوی منتشر شده است.
ایده پردازان ۳۵(۲): علی امینیان از گوگل
مقدماتی شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

ایده پردازان ۳۵(۲): علی امینیان از گوگل در قسمت دوم از برنامه ی ۳۵ام، علی امینیان از مراحل ورود به گوگل می گوید. از نظر او، عبور از فیلترهای استخدامی گوگل بسیار سخت است که…