محتوای تولید شده توسط آتنا نحوی

تا به حال 875 محتوا توسط آتنا نحوی منتشر شده است.
بازاریابی محتوایی: خبرنامه ی الکترونیکی
مقدماتی یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷

بازاریابی محتوایی: خبرنامه ی الکترونیکی خبرنامه ی الکترونیکی e-newsletter، نوعی از ارتباطات “مبتنی بر اجازه permission based” با مشتریان فعلی و آتی است؛ اغلب ماهانه یا هفتگی منتشر می شود. دسترسی الکترونیکی از طریق صفحات…

همایش رهبری تغییر
مقدماتی شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷

همایش رهبری تغییر در این همایش، همانطور که از اسم آن نیز پیداست، بیشتر سخنرانان پیرامون، تغییر، رهبری تغییر، تغییر نگرش ذهنی و تغییر در روند زندگی صحبت می کنند. در این همایش سخنرانان صاحب…

ایده پردازان ۳۷(۲): داستان تجربه های یک شرکت نوپا
مقدماتی شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷

ایده پردازان ۳۷(۲): داستان تجربه های یک شرکت نوپا در قسمت دوم از برنامه ی ۳۷ ام، به ادامه ی گفتگو با مسعود آقا بیک و مهرداد آقا بیک می پردازیم. مهرداد آقا بیک از…