محتوای تولید شده توسط علیرضا

تا به حال 651 محتوا توسط علیرضا منتشر شده است.
تحلیل رفتار متقابل چیست؟
مقدماتی دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷

تحلیل رفتار متقابل چیست؟ تحلیل رفتار متقابل نظریه ای است در مورد شخصیت و روش منظمی است برای روان درمانی به منظور رشد و تغییرات شخصی. این تعریفی است که بوسیله انجمن بین المللی تحلیل…