محتوای تولید شده توسط علیرضا

تا به حال 651 محتوا توسط علیرضا منتشر شده است.
الگوی حالات نفسانی
مقدماتی شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

الگوی حالات نفسانی به بیست و چهار ساعت گذشته زندگی خود فکر کنید. آیا در طول این مدت لحظاتی وجود داشت که شما درست شبیه زمانی که کودک خردسالی بودید رفتار، فکر و یا احساس…

انتخاب ها
مقدماتی شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

انتخاب ها همه ی ما به طرز مشابهی به این دنیا می آییم: برهنه، هراسان و ناآگاه. بعد از آن ورود بزرگ، تمام زندگی ما تا پایان، مجموع کل انتخاب هایی ست که می کنیم….

روش قرار داد بستن
مقدماتی شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

روش قرار داد بستن اگر شما متخصص تحلیل رفتار متقابل باشید و من هم مراجع شما باشم، ما برای دستیابی به تغییراتی که من مایلم به آن برسم، مسئولیت دو جانبه ای داریم. این پیامد…