محتوای تولید شده توسط علیرضا بشیری رضائی

تا به حال 647 محتوا توسط علیرضا بشیری رضائی منتشر شده است.
اثر مرکب: برای دستیابی به تکانش، ریتم رفتاری تان را…
مقدماتی پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۹۷

اثر مرکب : برای دستیابی به تکانش، ریتم رفتاری تان را پیدا کنید وقتی رفتارهای منظم روزانه تان به یک رویه تبدیل شدند، باید از توالی آن مراحل برای ایجاد ریتم رفتاری استفاده کنید. وقتی…

اولین قانون ایجاد رابطه متقابل و مفهوم رابطه متقاطع
مقدماتی پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۹۷

اولین قانون ایجاد رابطه متقابل ویژگی یک رابطه متقابل مکمل، قابل پیش بینی بودن آن است. وقتی که ساعت را از شما پرسیدم، انتظار داشتم که با «بالغ» خود پاسخ دهید و شما هم این…

برای پیشرفت، گاهی باید رویه های تان را تغییر دهید
مقدماتی چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

برای پیشرفت، گاهی باید رویه های تان را تغییر دهید هر از گاهی، باید رویه های تان را متوقف کنید. در غیر این صورت، زندگی تان راکد و غیر جذاب می شود. یک مثال ساده…

پشتیبانی از اتفاق های روزانه، با استفاده از رویه های…
مقدماتی سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷

پشتیبانی از اتفاق های روزانه، با کمک رویه های منظم اگر می خواهید با تلاش های تان به موفقیت هایی در سطح جهانی برسید، کلیدش این است که عملکردتان را حول رویه هایی در سطح…