محتوای تولید شده توسط علیرضا

تا به حال 651 محتوا توسط علیرضا منتشر شده است.
شتاب بخشی در اثر مرکب: فراتر از انتظارات ظاهر شوید
مقدماتی پنجشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷

شتاب بخشی در اثر مرکب: فراتر از انتظارات ظاهر شوید اُپرا وینفری مشهور است به استفاده از این اصل. او با سخاوت و توانایی اش در زندگی کردن و کار کردن بالاتر از استانداردهای دیگران،…