محتوای تولید شده توسط علیرضا بشیری رضائی

تا به حال 651 محتوا توسط علیرضا بشیری رضائی منتشر شده است.
زمانی که یک بازدارنده بازدارنده دیگری را می پوشاند
مقدماتی دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷

زمانی که یک بازدارنده بازدارنده دیگری را می پوشاند جک کودکی است که پیام بازدارنده ی «وجود نداشته باش» را از مادرش گرفته بود اما این تنها بازدارنده نبود. او بازدارنده «نزدیک نشو» را نیز…

کارمندان بدقلق :با افراد بدقلق چطور ارتباط برقرار کنید؟
مقدماتی جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

کارمندان بدقلق :با افراد بدقلق چطور ارتباط برقرار کنید؟ اصلی ترین سلاح در زرادخانه ی مدیریتی شما برای سر و کله زدن با آدم های بدقلق، فهم و شعور شما در برقراری ارتباط است. با…

گاو بنفش : حقیقت تلخ بازاریابی
مقدماتی جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

گاو بنفش : حقیقت تلخ بازاریابی برای باز کردن این مطلب ابتدا مثالی مطرح می کنیم. اجازه دهید نگاهی به کتاب های یوگا بیندازیم. مشکل کتاب هایی که در رابطه با چگونگی انجام حرکات یوگا نوشته…

بازدارنده ها در تحلیل رفتار متقابل :مریض‌باش، فکرنکن و احساس‌نکن
مقدماتی جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

بازدارنده ها در تحلیل رفتار متقابل : مریض باش، فکر نکن و احساس نکن مریض باش (دیوانه و نامتعادل باش) تصور کنید که پدر و مادر، هر دو افراد پر مشغله ای هستند و تمام…