محتوای تولید شده توسط علیرضا بشیری رضائی

تا به حال 482 محتوا توسط علیرضا بشیری رضائی منتشر شده است.
«بالغ» در الگوی کنشی حالات نفسانی
مقدماتی چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷

«بالغ» در الگوی کنشی حالات نفسانی «بالغ» در الگوی کنشی حالات نفسانی معمولا به بخش های جزئی تری تقسیم نمی شود. ما رفتاری را «بالغانه» می دانیم که در پاسخ به مسائل این زمانی این مکانی…

«والد کنترل کننده و مستبد» و «والد مهربان و تغذیه…
مقدماتی سه شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷

«والد کنترل کننده و مستبد» و «والد مهربان و تغذیه کننده» گاهی اوقات که کودک بودم، والدینم به من می گفتند چه کار کنم، آنها یا مرا کنترل نموده، یا از من انتقاد می کردند….