محتوای تولید شده توسط علیرضا

تا به حال 651 محتوا توسط علیرضا منتشر شده است.
دینامیت موفقیت: یک کلمه هم می‌تواند باعث مشاجره شود
مقدماتی دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت: یک کلمه هم می تواند باعث مشاجره شود عموی یک پسر نه ساله، مهمان خانه شان بود. یک روز وقتی پدر به خانه آمد، این مکالمه صورت گرفت. عمو گفت: نظرت در باره…

گاو بنفش: متضاد برجسته‌بودن، خیلی خوب‌بودن است
مقدماتی دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

گاو بنفش : متضاد برجسته بودن، خیلی خوب بودن است ایده های برجسته نسبت به ایده های معمولی بیشتر احتمال گسترش و پیشرفت دارند. با وجود این افراد بسیار اندکی هستند که کالاهایی فوق العاده و…

معیارهای نادیده گرفتن
مقدماتی دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

معیارهای نادیده گرفتن نادیده گرفتن باعث می شود که مشکلات حل نشده باقی بمانند. بنابراین اگر ما بتوانیم وسیله سیستماتیکی برای شناسایی ماهیت و میزان نادیده گرفتن بیابیم، ابزار مؤثری برای حل مسئله خواهیم داشت….