محتوای تولید شده توسط علیرضا بشیری رضائی

تا به حال 647 محتوا توسط علیرضا بشیری رضائی منتشر شده است.
معیارهای نادیده گرفتن
مقدماتی دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

معیارهای نادیده گرفتن نادیده گرفتن باعث می شود که مشکلات حل نشده باقی بمانند. بنابراین اگر ما بتوانیم وسیله سیستماتیکی برای شناسایی ماهیت و میزان نادیده گرفتن بیابیم، ابزار مؤثری برای حل مسئله خواهیم داشت….

دینامیت موفقیت: آیا فقط عیوب دیگران را می بینید؟
مقدماتی یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت: آیا فقط عیوب دیگران را می بینید؟ بعد از تمام شدن ماه عسل، اوضاع در خانه سقراط آن طور که باید و شاید پیش نرفت. سقراط و همسرش، عیوب یکدیگر را دیدند. غرور…

ادامه ندادن روند گاو بنفش
مقدماتی یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷

ادامه ندادن روند گاو بنفش در شرایط غیرقابل تحمل بازار کنونی، راز رویای هر کارآفرینی موفق چیست؟ شرکت هایی که توانستند با موفقیت در طی شبکه ی«آی.پی.او» ، عظیم، پرسرعت و شناور به عموم عرضه…

نشانه های غیرکلامی نادیده گرفتن
مقدماتی یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷

نشانه های غیرکلامی نادیده گرفتن یافتن مهارت در شناسایی نادیده گرفتن از طریق نشانه های غیر کلامی به همان اندازه نشانه های کلامی حائز اهمیت است. در اینجا نادیده گرفتن را می توان از ناهماهنگی…

دینامیت موفقیت: تارهای عنکبوت را از فکرتان پاک کنید
مقدماتی شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت: تارهای عنکبوت را از فکرتان پاک کنید شما آن چیزی هستید که فکر می کنید. اما چه فکری می کنید؟ افکار شما تا چه اندازه، سازمان یافته و منظم هستند؟ تفکر شما تا چه…

دینامیت موفقیت: افکاری که باید به حرکت درآیند
مقدماتی جمعه ۱۴ دی ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت: افکاری که باید به حرکت درآیند تغییر افکار یک کلمه کلیدی است که اگر بر روی آن به طور خاص کار کنیم، و افکار خود را تغییر دهیم، همه زندگیمان تغییر میکند و در…