محتوای تولید شده توسط علیرضا بشیری رضائی

تا به حال 572 محتوا توسط علیرضا بشیری رضائی منتشر شده است.
قدرت بیان : قدرت و حضور ذهن در صحبت کردن
مقدماتی پنجشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۸

قدرت بیان : قدرت و حضور ذهن در صحبت کردن یک بار از نویسنده معروف، آلبرت هوبارد پرسیدند: چگونه نویسنده شدید. او در جواب گفت: «تنها راه یادگیری نوشتن، نوشتن، نوشتن، نوشتن، نوشتن، نوشتن و…

قدرت زمان: راه های موفقیت پروژه
مقدماتی پنجشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۸

قدرت زمان: راه های موفقیت پروژه خوشبختانه مدیریت پروژه مثل دوچرخه سواری مهارتی قابل یادگیری است. این مهارت را می توان به مجموعه ای از گام های مختلف تقسیم کرد که در تک تک آنها…

قدرت بیان : نحوه برقراری ارتباط
مقدماتی سه شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۸

قدرت بیان : نحوه برقراری ارتباط افراد موفق در برقراری ارتباط همیشه به تأثیر زبان بدن در میزان پذیرش پیامی که می خواهند انتقال دهند، توجه می کنند. اگر هنگام صحبت کردن دست هایتان را…