محتوای تولید شده توسط علیرضا

تا به حال 651 محتوا توسط علیرضا منتشر شده است.
تخریب و پیش نویس
مقدماتی شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷

تخریب و پیش نویس اولین ارتباط کلی و همگانی بین پیش نویس و وضعیت تخریبی این است: “هرگاه شما یک احساس تخریبی را تجربه می کنید، در واقع در پیش نویس خود هستید.” چرا احساسهای…

دینامیت موفقیت: سرمایه گذاری وستینگ‌هاوس روی ارتباطات فوق‌حسی
مقدماتی جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت : سرمایه گذاری وستینگ هاوس روی ارتباطات فوق حسی کاملا واضح است که امروزه هر نویسنده ای که در حیطه پدیده های روان شناسی قلم می زند، تلاش می کند مطلبش را برای…

گاو بنفش: امروزه بازاریاب بودن چه معنایی دارد؟
مقدماتی جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷

گاو بنفش: امروزه بازاریاب بودن چه معنایی دارد ؟ اگر گاو بنفش یکی از Pهای بازاریابی است، پیامدهای عمیقی را باید برای تشکیلات اقتصادی داشته باشد. این می تواند تعریف بازاریابی را هم تغییر دهد….

دینامیت موفقیت : بی اطلاعی، دردسرساز است
مقدماتی پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت : بی اطلاعی، دردسرساز است پس از بررسی منابع شناخته شده از قدرت های نامرئی حال باید واقع بینانه تر عمل کنیم و منابع ناشناخته آن را هم بررسی نماییم، یعنی پدیده های…

همزیستی رقابت آمیز
مقدماتی پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷

همزیستی رقابت آمیز اگر دو نفر با هم ملاقات کنند که هردو بخواهند نقش همزیستی یکسانی را ایفا کنند چه پیش خواهد آمد؟ اگر هردو بخواهند «والد» باشند و یا هر دو به دنبال کنشهای…