محتوای تولید شده توسط علیرضا بشیری رضائی

تا به حال 569 محتوا توسط علیرضا بشیری رضائی منتشر شده است.
دینامیت موفقیت : طلسم نامرئی
مقدماتی جمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت : طلسم نامرئی برای رسیدن به موفقیت،باید به دنبال یک شخصیت مهم باشید که آن شخصیت مهم را در مطالب این مبحث یعنی “دینامیت موفقیت” خواهید یافت؛ ناگهانی، غیرمنتظره و همراه با شوکی…

زمانی که یک بازدارنده بازدارنده دیگری را می پوشاند
مقدماتی دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷

زمانی که یک بازدارنده بازدارنده دیگری را می پوشاند جک کودکی است که پیام بازدارنده ی «وجود نداشته باش» را از مادرش گرفته بود اما این تنها بازدارنده نبود. او بازدارنده «نزدیک نشو» را نیز…